Telif Hakları

Dergide yayınlanmak üzere online sistem üzerinden gönderilen yayınlar için yazarların Telif Hakkı formunu doldurmaları gerekmektedir. Yayın ve imzalı telif hakkı formunun online sistem aracılığıyla gönderilmesinden sonra yayının telif hakları dergiye teslim edilmiş olur. Yayımlanması kabul edilmeyen yayınların telif hakkı devri dergi tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Bu aşamadan sonra yazarlar yayınlarını başka dergilere gönderebilirler, ancak dergimize gönderilen yayınların telif hakları değerlendirme süreci boyunca da dergimizde olduğundan dolayı yazarların yayınlarını başka dergilere göndermemeleri gerekmektedir.