Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2548-0723 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kadir YILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr


14453

16942

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2020 Haziran itibariyle EBSCO SPORTDiscuss tarafından kabul edilmiştir.

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2548-0723 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kadir YILDIZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr
Kapak Resmi


14453

16942

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2020 Haziran itibariyle EBSCO SPORTDiscuss tarafından kabul edilmiştir.

Cilt 5 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Mobbing Davranışlarının Öğrenci Tükenmişliğine Etkisi: Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 1 - 14
  Süleyman Murat YILDIZ
 2. Yerel Yönetimlerin Spor Tesislerinden Faydalanan Yöre Halkının Hizmet Kalitesi Beklentisi ve Algısına Yönelik Bir İnceleme: Keçiören Belediyesi Örneği
  Sayfalar 15 - 26
  Gülçin TANRIKULU , Sümmani EKİCİ
 3. The Effects of Static and Dynamic Stretching Exercises on Ankle Muscle Strength and Balance
  Sayfalar 27 - 34
  Aydin BALCI , Mehmet ÇELEBİ , Murat Ali ZERGEROĞLU , Rüştü Süleyman GÜNER
 4. Kadın Mülteciler Sosyal Uyumu Rekreasyonla Aşıyor
  Sayfalar 35 - 43
  Melike ESENTAŞ , Rabia Gülten GÜVEN , Pınar GÜZEL
 5. Dövüş Sporcularına Uygulanan Direnç, Pliometrik ve Kompleks Antrenman Yöntemlerinin Hareket Hızına Etkilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 44 - 54
  Serdar BAYRAKDAROĞLU , Nuri TOPSAKAL , İbrahim CAN
 6. Investigation of the Effect of the 5-Month Special Multi-Component Training Program on the Performances of a Blind Powerlifter
  Sayfalar 55 - 61
  Khaled EBADA , Mohamed EISSA2
 7. Özel Spor İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 62 - 75
  Nedim MALKOÇ , Hakan SUNAY
 8. The Relationship between Passive Lower Limb Flexibility and Kinematic Determinants of Split Leap Performance in Rhythmic Gymnastics
  Sayfalar 76 - 82
  Berfin Serdil ÖRS , Canan TURŞAK
 9. Takım Sporlarında Paylaşılan Zihinsel Modeller Ölçeği’nin Türk Sporculara Yönelik Sınanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 83 - 94
  Utku IŞIK , Osman GUMUSGUL
 10. Antrenör Eğitim Sistemi Açısından 30978 Sayılı Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 95 - 110
  Ömer ÖZBEY , Halil Erdem AKOĞLU , Bilge DONUK
 11. Spor Seyircileri için Dışsal ve İçsel Güdü Ölçekleri Kısa Versiyon Uyarlaması ve Çok Değişkenli İlişkisel Bir Uygulama
  Sayfalar 111 - 129
  Ercan POLAT , Hasan Birol YALÇIN
BİLGİ

Yazarlar için

Hakemler için

Okuyucular için

Kütüphaneciler için

Açık Dergi Sistemleri