Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-6931 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibflogoyeni2.png

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2564-6931 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf
Kapak Resmilogoyeni2.png

Cilt 13 - Sayı 3 - 15 Tem 2020
 1. Finansal Raporlamanın İnternet Üzerinden Yayınlanması ve Gelişmiş Ülke Şirketleri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 386 - 400
  Fehmi KARASİOĞLU , Ümmü ALTIN
 2. Mutfak Çalışanlarında Algılanan Dışsal Prestij ve İşe Adanmışlığının Yenilik Performansına Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama
  Sayfalar 401 - 412
  Selcen BALKI , İbrahim İLHAN , Aziz Gökhan ÖZKOÇ
 3. Türkiye İçin Döviz Rezerv Yeterlilik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 413 - 425
  Yusuf DEMİR
 4. Dijital Ekonomide Finansal Raporlamaya İlişkin Sorunlar ve Türkiye Açısından Çözüm Önerileri
  Sayfalar 426 - 445
  Yusuf ARTAR , İ̇lker KIYMETLİ ŞEN
 5. Konaklama İşletmelerinde Hizmet Hatası Telafi Stratejilerinin Kurumsal İtibara Etkisi
  Sayfalar 446 - 461
  Erkan AKGÖZ , Darya KRASNİKOVA
 6. Türkiye’de A Tipi Yatırım Fonlarının Performans Analizi (01/2013- 12/2017)
  Sayfalar 462 - 476
  Nuh Ali İPEKTEN , Gölgen İPEKTEN , Bekir ELMAS
 7. Bilgi Yoğun Hizmetler Alt Sektörlerinde Öğrenme Eğrileri
  Sayfalar 477 - 491
  Gürkan ÇALMAŞUR , Hüseyin DAŞTAN , Zeynep KARACA
 8. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde Sürekli Olarak Yer Alan Şirketlerin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Analizi
  Sayfalar 492 - 511
  Erdinç KARADENİZ , Buket UZPAK
 9. Kamu Hizmeti Anlayışındaki Değişimin Türk Yönetim Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 512 - 530
  Şadiye ARSLAN
 10. Algılanan Sosyal Desteğin Personel Güçlendirme ve İş Stresine Etkisi: Kendilik Algısının Düzenleyicilik Rolü
  Sayfalar 531 - 545
  Selen DOĞAN , Yavuz Sezer OĞUZHAN
 11. Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
  Sayfalar 546 - 558
  Yunus Emre BİROL , Bünyamin DEMİRGİL
 12. Bağımsız Denetim Kalitesinin Şirketlerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi:Borsa İstanbul'da Bir Uygulama
  Sayfalar 559 - 576
  Bilal KESEN , Mehmet Nuri SALUR
 13. Enflasyon ile Finansal Gelişme İlişkisi: Yüksek ve Düşük Enflasyonlu Ülkeler Üzerine Ampirik Kanıtlar
  Sayfalar 577 - 592
  Sena TÜRKMEN , Hüseyin AĞIR
 14. Zıtlık Stratejisi veya Göreceli Güç Stratejisi: 2010’lu Yıllarda Türkiye Hisse Senedi Piyasasından Bir Kanıt
  Sayfalar 593 - 605
  Fatih YİĞİT
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 2008-2018
Dizinler
Örnek Gönderi Dosyası

Örnek Gönderi Dosyası için lütfen tıklayınız.