Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2564-6931 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf


Sayın Yazarlar,

Dergimize olan ilginize teşekkür ederiz. Dergimizde yaşanan yoğunluk nedeniyle, çalışmalarınızın değerlendirme ve yayın süresi en az 1 yıl sürebilmektedir. Bilginize sunar, sağlıklı günler dileriz...

logoyeni2.png

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2564-6931 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ohuiibf
Kapak Resmi


Sayın Yazarlar,

Dergimize olan ilginize teşekkür ederiz. Dergimizde yaşanan yoğunluk nedeniyle, çalışmalarınızın değerlendirme ve yayın süresi en az 1 yıl sürebilmektedir. Bilginize sunar, sağlıklı günler dileriz...

logoyeni2.png

Cilt 14 - Sayı 2 - 12 Nis 2021
 1. Jeotermal enerji potansiyelinin swot analizi ile değerlendirilmesi: Aydın ili örneği
  Sayfalar 349 - 364
  Dilek GÜRCÜN, Ali PETEK
 2. Comparison of European countries’ health indicators and health expenditures by clustering analysis
  Sayfalar 365 - 377
  Pınar YALÇIN BALÇIK, Şenol DEMİRCİ, Murat KONCA
 3. Theory of constraints: The application of wine production facility
  Sayfalar 378 - 395
  Mehtap KARAKOÇ, Eser ŞIK
 4. Türkiye’de hisse senedi fiyatları ile reel döviz kuru arasındaki ilişki: Simetrik ve asimetrik nedensellik analizi
  Sayfalar 396 - 412
  Burak SERTKAYA, Mehmet SONGUR
 5. Reel döviz kuru ve turizm geliri ilişkisi: Yapısal kırılmalı VAR analizi
  Sayfalar 413 - 431
  Gökhan AKAR, Mehmet ÖZCAN
 6. Algılanan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti, müşteri tatmini ve müşteri sadakatine etkileri: Katılım bankası örneği
  Sayfalar 432 - 452
  Yusuf KARAKAHRAMAN, Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI
 7. İhracatçı işletmelerin dağıtım politikalarının dışsal faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi
  Sayfalar 453 - 466
  Fatih CURA, Mehmet Akif GÜNDÜZ
 8. Türkiye’de işsizlik histerisi: Kadın ve erkek işsizliğine bir bakış
  Sayfalar 467 - 477
  Nazan ŞAK
 9. Türkiye’de hanehalkı sigara tüketiminin belirleyicileri
  Sayfalar 478 - 494
  Miraç ERGİN, Egemen İPEK
 10. Barış inşasında yeni bir yaklaşım olarak hibrit barış: Bosna-Hersek örneği
  Sayfalar 495 - 512
  Ayça EMİNOĞLU, Yeşim AYDIN
 11. Türkiye’de enflasyon ve faiz ilişkisi: Gibson paradoksunun Türkiye’de geçerliliği (2004-2020)
  Sayfalar 513 - 526
  Musa ATGÜR
 12. Ekolojik ayak izi-enerji ar-ge harcamaları ilişkisi: OECD ülkeleri örneği
  Sayfalar 527 - 541
  Efe Can KILINÇ
 13. İkili dış ticaret dengesi ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye-Rusya örneği
  Sayfalar 542 - 558
  Ayşe ERGİN ÜNAL
 14. Arıma ve gri tahmin modellerinde Fourier serisi modifikasyonu: Türkiye enflasyonu uygulaması
  Sayfalar 559 - 577
  Buğra BAĞCI
 15. Gelişme iktisadı üzerine kuramsal tartışmalar ve yeni kuramsal iktisadın katkıları
  Sayfalar 578 - 597
  Harun BAL, Pınar ÇUHADAR
 16. Makroekonomik değişkenler ve içsel faktörler ile bankaların finansal performansı arasındaki ilişki: Türkiye için ampirik bir araştırma
  Sayfalar 598 - 611
  Bilge Leyli DEMİREL, Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Mustafa KEVSER
 17. Nörobilimin muhasebeye etkisi: Nöromuhasebe
  Sayfalar 612 - 623
  Elif Nursun DEMİRCİOĞLU, Demet EVER
 18. Sosyal devlet perspektifinden Türkiye’de sosyal ve transfer harcamalarının iç ve dış borçlanma üzerinde etkisi
  Sayfalar 624 - 641
  Emine Ebru BOZÇELİK
 19. Örgütsel performans ve işveren markası arasındaki ilişkiyi beyin görüntüleme yöntemiyle ölçümlemeye dair keşfedici bir çalışma
  Sayfalar 642 - 655
  Arzu GİRİŞKEN
 20. Türkiye’de mahalle penceresinden kentsel güvenliğe yönelik bir uygulama önerisi: Mahalle bilgi sistemi
  Sayfalar 656 - 669
  Halim Emre ZEREN, Yılmaz ŞİMŞEK
 21. Türkiye’de karayolu taşımacılığının değerlendirilmesi: Bir literatür taraması
  Sayfalar 670 - 687
  Buket ÖZOĞLU, Sercan Bayram DEMİRCİ
 22. Adli muhasebe ve bilimsel mütalaa müessesesi: Ceza yargılaması örneği
  Sayfalar 688 - 705
  Fevzi Serkan ÖZDEMİR
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 0 2008-2016
Dizinler
Örnek Gönderi Dosyası

Örnek Gönderi Dosyası için lütfen tıklayınız.