Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-6931 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |


DUYURU !!

logoyeni.png

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) 2008 yılında yayın hayatına başlamış, sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri yayınlayan bir dergidir. Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUIIBFD), makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve bir yayın ücreti talep etmemektedir. Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) started to be published in 2008. Journal welcome papers for publications as original research papers. 

 * * * 

International scientific journal is published four times a year in January, April, July and October.

 * * * 

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

 * * *

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) welcomes article submissions and does not charge a publication fee.

* * *

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) system.

* * * 

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2564-6931 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi |
Kapak Resmi


DUYURU !!

logoyeni.png

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) 2008 yılında yayın hayatına başlamış, sosyal bilimler alanında özgün araştırma makaleleri yayınlayan bir dergidir. Uluslararası bilimsel hakemli olan dergimiz Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUIIBFD), makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve bir yayın ücreti talep etmemektedir. Dergimize gönderilecek eserlerin DergiPark sistemi (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) started to be published in 2008. Journal welcome papers for publications as original research papers. 

 * * * 

International scientific journal is published four times a year in January, April, July and October.

 * * * 

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

 * * *

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) welcomes article submissions and does not charge a publication fee.

* * *

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) system.

* * * 

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.
Cilt 12 - Sayı 4 - Eki 2019
 1. Export-Led Growth Hypothesis in Developing Countries: Econometric Evidence from Bangladesh
  Sayfalar 454 - 465
  Harun BAL , Abdulla Hil MAMUN , Shahanara BASHER , Mohammad Rahim UDDIN , Masrurul MOWLA
 2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Reform Sorunsalı
  Sayfalar 466 - 477
  Şeyda GÜDEK GÖLÇEK
 3. Duygusal Zekanın Hizmet Odaklılık ve Algılanan Performans Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 478 - 495
  GÖRKEM AKGÜL , Tülay YENİÇERİ , Binnaz ÇİNAR
 4. Reklamlarda Ünlü Kullanımının Y Kuşağı Tüketicilerinin Materyalist Eğilimleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 496 - 513
  Mehmet İNCE , Sezen BOZYİĞİT , Cansu TOR KADIOĞLU
 5. İşletmelerde Uzaktan Çalışanların Yönetilmesi: Lojistik Sektöründe Nitel Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 514 - 526
  Pınar ACAR , Avni Zafer ACAR
 6. BMİDÇS'den Paris Anlaşması'na: Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliğiyle Mücadele Çabaları
  Sayfalar 527 - 541
  Mehmet ÖZTÜRK , Arzu ÖZTÜRK
 7. Korku Endeksi, Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 542 - 551
  Hakan SARITAŞ , Elif Hilal NAZLIOĞLU
 8. Eşitlik Hassasiyetinin İşgörenlerin İş Doyumu Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkileri: Bişkek Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 552 - 562
  Mehmet ULUTAŞ
 9. Bölgeselcilik Kavramı Işığında Karadeniz Bölgesi: Soğuk Savaş Sonrası Dış Politika Dinamikleri
  Sayfalar 563 - 577
  Efe SIVIŞ
 10. Türkiye Rezerv Yeterliliği: Rezervlerin İthalat Ve Kısa Vadeli Dış Borçlarla Karşılaştırılması Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 578 - 588
  Esra N. KILCI
 11. Bina Ve Toplu Yapı Yönetiminde Kullanılan Bilişim Sistemlerinin Benimsenmesinde Etkili Olan Yenilik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Apsiyon Yazılım Programı Örneği
  Sayfalar 589 - 606
  Feyza Yıldız YURTAL , Adem AKBIYIK
 12. Maliyet Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi
  Sayfalar 607 - 622
  Funda ÖZÇELİK
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 2008-2018
Örnek Gönderi Dosyası

Örnek Gönderi Dosyası için lütfen tıklayınız.