İntihal Politikası


ith-logo.png?t=1497263482642

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.