e-ISSN: 1308-6693
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Önemli: Dergiye 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren özgün "Araştırma Makalesi" türü dışındaki başvurular kabul edilmemektedir.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (e-ISSN: 1308-6693), 2010 yılında kurulmuş Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi editörlüğünde alan. indekslerince taranan uluslararası hakemli bir bilimsel araştırma dergisidir. 2018 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır. Dergide Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Makine, Maden, Otomotiv ve Tekstil Mühendisliği alanlarında Editöryal destek verebilmektedir. 


2022 - Cilt: 10 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

TAVŞANLI (KÜTAHYA) OVASI YÜZEY SULARININ HİDROJEOKİMYASI VE SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE SU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF AGGREGATE SPECIFIC GRAVITY ON OPTIMUM BITUMEN CONTENT OF HOT MIX ASPHALT

Araştırma Makalesi

BETON DAYANIM ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY TEPKİ YÖNTEMİ, GENETİK ALGORİTMA VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ

Araştırma Makalesi

ANTALYA BÖLGESİNE YAĞAN SIRALI YAĞMUR ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ VE MORFOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

DEPREM RİSKİNİN KENTSEL PLANLAMA SÜRECİNE ETKİSİ: İPSALA, KEŞAN VE ENEZ İLÇELERİ (EDİRNE) ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

DEPOSITIONAL CHARACTERISTICS AND TECTONO-SEDIMENTARY DEVELOPMENT OF THE ÇORUM-İSKİLİP EOCENE SUBMARINE FAN SYSTEMS (N-TURKEY)

Araştırma Makalesi

AKTİF ÇOK KANALLI YÜZEY DALGASI ANALİZİ (A-ÇKYDA)YÖNTEMİNDE VERİ TOPLAMA VE TABAKA PARAMETRELERİNİN TEMEL MOD DİSPERSİYON EĞRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

DETERMINING THE EFFECT OF LEVEL OF FLOOR, EXTERNAL WALL THICKNESS AND JACKETING ON ACOUSTIC COMFORT IN EXISTING RESIDENTIAL BUILDINGS

Araştırma Makalesi

ANTALYA VE ISPARTA YAĞIŞ VERİLERİNİN TREND ANALİZİ

Araştırma Makalesi

STRUCTURAL FLOOD ANALYSIS BASED ON THE HYDRAULIC MODEL OF THE KÜÇÜK AKSU RIVER

Creative Commons

Creative Commons Lisansı 

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dizin ve İndeksler

TR-Dizin
Scilit
EBSCOhost
SOBIAD
Google Scholar
CrossRef