e-ISSN: 1308-6693
Başlangıç: 2010
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Önemli: Dergiye 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren özgün "Araştırma Makalesi" türü dışındaki başvurular kabul edilmemektedir.

Önemli: 2023 yılında yeni başvurularda ve kabul edilmiş yayınlanacak makalelerden "Extended Structural Abstract" sayfası yazım kuralı olarak alınacaktır.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (e-ISSN: 1308-6693), 2010 yılında kurulmuş Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi editörlüğünde alan. indekslerince taranan uluslararası hakemli bir bilimsel araştırma dergisidir. 2018 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır. Dergide Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Makine, Maden, Otomotiv ve Tekstil Mühendisliği alanlarında Editöryal destek verebilmektedir. 


2023 - Cilt: 11 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

A NEW RATIONAL CLASSIFICATION APPROACH BY THE NEW MIXED DATA BINARIZATION METHOD

Araştırma Makalesi

Q-ROF TOPSIS ve Q-ROF CoCoSo Yöntemleriyle Petrol İstasyonu Yer Seçimi

Araştırma Makalesi

AHŞAP HAM MADDELERDE YÜZEY HATASINI BELİRLEMEK İÇİN GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI KALİTE KONTROL SİSTEMİ

Araştırma Makalesi

An Integrated Fuzzy MCDM Model for Hotel Website Evaluation

Araştırma Makalesi

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN İSTANBUL EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: BİR SİSTEM DİNAMİĞİ MODELİ

Araştırma Makalesi

Jeoistatistik ve Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) Teknikleri Kullanılarak Erzin Ovası Topraklarının Bazı Besin Element İçerleklerinin Yersel Değişimlerinin Haritalanması

Creative Commons

Creative Commons Lisansı 

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dizin ve İndeksler

TR-Dizin
Scilit
EBSCOhost
SOBIAD
Google Scholar
CrossRef