Editörler / Editors

Dr. Erdal AYDEMİR

Turkey
erdalaydemir@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4834-725X
Konular: Yapay Öğrenme,İşlemler Yönetimi,Yapay Zeka,Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi,Optimizasyon,Çok kriterli Karar verme,Endüstri Mühendisliği
Kurum: Süleyman Demirel University

Dr. Turgay AYDOĞAN

Turkey
turgayaydogan@yahoo.com
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mehmet AVCAR

Turkey
mehmetavcar@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-0689-0601
Konular: Yapı Mekaniği,Katı Cisimler Mekaniği,İnşaat Mühendisliği
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

Alan Editörleri / Editorial Board

Dr. Öğr. Üyesi Atilla BAYRAM

Turkey
atillabayram@yyu.edu.tr
Konular: Robotik,Makine Teorisi ve Dinamiği
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Olcay POLAT

Turkey
opolat@pau.edu.tr
Konular: Endüstri Mühendisliği
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Fatih Ahmet ŞENEL

Turkey
fatihsenel@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1918-7277
Konular: Yapay Zeka,Yapay Öğrenme,Veri Madenciliği,Robotik,Görüntü İşleme,Gömülü Sistemler,Bilgisayar Yazılımı,Bilgisayar Sistem Yazılımı,Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mehmet Ali BELEN

Turkey
mbelen@yildiz.edu.tr
Konular: Elektromanyetik,Mikrodalga ve Anten Teknolojileri
Kurum: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Kerim YAPİCİ

Turkey
kerimyapici@sdu.edu.tr
Konular: Kimya
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Tahir Serkan IRMAK

Turkey
irmakts@kocaeli.edu.tr
Konular: Deprem,Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği,Geoteknik,Yer Fiziği,Uygulamalı Jeofizik,Sismoloji,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK

Turkey
ozcelikmehmet@sdu.edu.tr
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği,Mühendislik
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan TONGAL

Turkey
hakantongal@sdu.edu.tr
Konular: İnşaat Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mehmet Onur OLGUN

Turkey
onurolgun@sdu.edu.tr
Konular: Endüstri Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ecir KÜÇÜKSİLLE

Turkey
ecirkucuksille@sdu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Süleyman Demirel University-Isparta

Dr. Öğr. Üyesi Alper KUŞÇU

Turkey
alperkuscu@sdu.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Çağlayan BALKAYA

Turkey
caglayanbalkaya@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0191-8564
Konular: Uygulamalı Jeofizik,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Dr. Barış GÜREL

Turkey
barisgurel@sdu.edu.tr
Konular: Yakıtlar ve Yanma,Isı Transferi,Akışkanlar Mekaniği,Termik Enerji Sistemleri,Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Demet YILMAZ

Turkey
demetyilmaz@sdu.edu.tr
Konular: Tekstil Teknolojisi,Tekstil Bilimi,Nanoteknoloji,Lif Teknolojisi,Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Süleyman Demirel University

Doç. Dr. Savaş ÖZÜN

Turkey
savasozun@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9475-1822
Konular: Maden Mühendisliği,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali YALÇINKAYA

Turkey
mehmetyalcinkaya@ahievran.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7320-5643
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus PAMUKOĞLU

Turkey
yunuspamukoglu@sdu.edu.tr
Konular: Kimya,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: süleyman demirel üniversitesi

Doç. Dr. Volkan UZ

Turkey
volkanemreuz@iyte.edu.tr
Konular: İnşaat Mühendisliği
Kurum: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ali AĞÇAL

Turkey
aliagcal@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0965-4038
Konular: Güç Elektroniği,Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yayın Danışma Kurulu / Advisory Board

Michael G. KAY, North Carolina State University, USA
Yun-Chia LIANG, Yuan Ze University,TW
Ravi SANKAR, University of South Florida, USA 
Alice E. SMITH, Auburn University, USA 
Bedri TUC, Baskent University, TR 
Erol TUTUMLUER, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 
Fatma YALCINKAYA, Technical University of Liberec, Czech Republic 
Gerhard-Wilhelm WEBER, Middle East Technical University, TR

Yayın Kurulu / Production Editors

Elif Merve KÜÇÜKÖNER

elifkucukoner@sdu.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Arş. Gör. Sıla YAMAN

Turkey
silayaman@sdu.edu.tr
Konular: İnşaat Mühendisliği,Deprem,Betonarme Yapılar
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Arş. Gör. Yasemin ŞİMŞEK TÜRKER

Turkey
yaseminsimseksdu@gmail.com
Konular: Mühendislik
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dizin ve İndeksler

TR-Dizin
Scilit
EBSCOhost
SOBIAD
Google Scholar
CrossRef

Creative Commons

Creative Commons Lisansı 

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.