Editör Yardımcıları / Associate Editors

Dr. Erdal AYDEMİR

Turkey
erdalaydemir@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4834-725X
Konular: Endüstri Mühendisliği,Çok kriterli Karar verme,Optimizasyon,Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi,Yapay Zeka
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

Dr. Turgay AYDOĞAN

Turkey
turgayaydogan@yahoo.com
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mehmet AVCAR

Turkey
mehmetavcar@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-0689-0601
Konular: İnşaat Mühendisliği,Katı Cisimler Mekaniği,Yapı Mekaniği
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

Alan Editörleri / Editorial Board

Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK

Turkey
ozcelikmehmet@sdu.edu.tr
Konular: Mühendislik,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus PAMUKOĞLU

Turkey
yunuspamukoglu@sdu.edu.tr
Konular: Kimya,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: süleyman demirel üniversitesi

Doç. Dr. Volkan UZ

Turkey
volkanemreuz@iyte.edu.tr
Konular: İnşaat Mühendisliği
Kurum: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Doç. Dr. Hakan TONGAL

Turkey
hakantongal@sdu.edu.tr
Konular: İnşaat Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mehmet Onur OLGUN

Turkey
onurolgun@sdu.edu.tr
Konular: Endüstri Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Ecir KÜÇÜKSİLLE

Turkey
ecirkucuksille@sdu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Süleyman Demirel University-Isparta

Dr. Öğr. Üyesi Alper KUŞÇU

Turkey
alperkuscu@sdu.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Çağlayan BALKAYA

Turkey
caglayanbalkaya@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0191-8564
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği,Uygulamalı Jeofizik
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Dr. Barış GÜREL

Turkey
barisgurel@sdu.edu.tr
Konular: Yenilenebilir Enerji Kaynakları,Termik Enerji Sistemleri,Akışkanlar Mekaniği,Isı Transferi,Yakıtlar ve Yanma
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Demet YILMAZ

Turkey
demetyilmaz@sdu.edu.tr
Konular: Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği,Lif Teknolojisi,Nanoteknoloji,Tekstil Bilimi,Tekstil Teknolojisi
Kurum: Süleyman Demirel University

Doç. Dr. Savaş ÖZÜN

Turkey
savasozun@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9475-1822
Konular: Maden Mühendisliği,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ali AĞÇAL

Turkey
aliagcal@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0965-4038
Konular: Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü,Güç Elektroniği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Mehmet Ali BELEN

Turkey
mehmetalibelen@artvin.edu.tr
Konular: Elektromanyetik,Mikrodalga ve Anten Teknolojileri
Kurum: ARTVIN CORUH UNIVERSITY

Prof. Dr. Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU

Turkey
yalcinkalyoncuoglu@sdu.edu.tr
Konular: Şehir ve Bölge Planlama,Mühendislik,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Yer Bilimleri ve Mühendisliği,Arkeoloji,Beşeri ve İktisadi coğrafya,Temel Bilimler
Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Göztepe/İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Atilla BAYRAM

Turkey
atillabayram@yyu.edu.tr
Konular: Makine Teorisi ve Dinamiği,Robotik
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yayın Danışma Kurulu / Advisory Board

Michael G. KAY, North Carolina State University, USA
Yun-Chia LIANG, Yuan Ze University,TW
Ravi SANKAR, University of South Florida, USA 
Alice E. SMITH, Auburn University, USA 
Bedri TUC, Baskent University, TR 
Erol TUTUMLUER, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 
Fatma YALCINKAYA, Technical University of Liberec, Czech Republic 
Gerhard-Wilhelm WEBER, Middle East Technical University, TR

Yayın Kurulu / Production Editors

Arş. Gör. Hasbi KIZILHAN

Turkey
hasbikizilhan@sdu.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği

Arş. Gör. Mustafa Emrah BURHAN

Turkey
mustafaburhan@sdu.edu.tr
Konular: Endüstri Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Sıla YAMAN

Turkey
silayaman@sdu.edu.tr
Konular: İnşaat Mühendisliği,Betonarme Yapılar,Deprem
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Şadi Fuat ÇANKAYA

Turkey
sadicankaya@sdu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği