Hakem Rehberi

1.  Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi'nde, mühendislik bilimleri ve tasarım konularında Türkçe veya İngilizce dillerinde araştırma, teknik not, editöre mektup, düzeltme, vaka takdimi, derleme ve çeviri türündeki bilimsel makaleler yayımlanır.

2. Hakemler, makaleleri değerlendirirken sistem içerisinde özel olarak oluşturulmuş "MBTD Hakem Değerlendirme Formu" isimli formu kullanarak değerlendirme işlemini yaparlar.

3. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır.