Yazım Kuralları

1. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır.

2. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, Yayın İlkeleri dikkate alınarak hazırlanmış olmalıdır.

3. Dergimizde yayımlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergiye devredilmiş sayılır.