e-ISSN: 2148-8673
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Selim Hilmi ÖZKAN
Kapak Resmi
 

International Journal of Social and Educational Sciences [IJOSES] sosyal ve eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli uluslararası bir dergidir.

International Journal of Social and Educational Sciences [IJOSES] Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.  

Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayılar da yayımlanmaktadır.

International Journal of Social and Educational Sciences [IJOSES] yayınlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Yayımlanmak üzere gönderilen ve en az iki hakemin olumlu görüşü sonrası yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları International Journal of Social and Educational Sciences [IJOSES]’e aittir.

International Journal of Social and Educational Sciences [IJOSES], yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

NOW AVAILABLE - Online submission: Articles for publication in the International Journal of Social and Educational Sciences can be submitted online through Editorial Manager, please click here.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır. 

DUYURULAR

Yayın Periyodu

International Journal of Social and Educational Sciences [IJOSES] haziran ve hralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır.  

BİLİMSEL ETKİNLİK

VII. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU

Geçmişten Günümüze Esnaf ve Sanatkârlık

27-29 Eylül 2024, Kırşehir

Birinci Duyuru

Değerli Meslektaşlarımız,

27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz VII. Uluslararası Ahilik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Esnaf ve Sanatkârlık konulu sempozyumu sizlere duyurmanın sevinci içindeyiz.

“Uluslararası Ahilik Sempozyumu” adı altında daha önce düzenlediklerimizin devamı olan bu sempozyum çerçevesinde, ahlak ve sanatı, İslam inancı ve Türk örf-ananeleri ile birleştirerek toplum hayatına bir nizam veren Ahilik teşkilâtı bağlamında geçmişten günümüze esnaf ve sanatkârlar konusu ele alınacaktır. Temelleri Ahi Evran tarafından Anadolu’da atılan Ahilik teşkilatının, kültürünün ve geleneğinin esnaf ve sanatkârlarımızın tarihinde şüphesiz önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan sempozyumda tarihî süreç içinde Ahiliğin esnaf ve sanatkârlar tarihindeki yeri, esnaf ve sanatkârların yönetimi, bu yönetimde rol oynayan âmiller, muhtelif esnaf dalları, bu dalların oluşumu, bu dalları icra eden esnaf ve sanatkârların yetişme usulleri ve meslek sahibi olmaları gibi konular üzerinde durulacaktır.

Belirtilen hususlar çerçevesinde “VII. Uluslararası Ahilik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Esnaf ve Sanatkârlık”ı konu alan bu sempozyum, oturumlar ve paneller hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma sunulacak bildiriler, Sempozyum Seçici Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra tema ve içeriklerine uygun olarak programda yer alacaktır.

Sempozyuma 50 bildirinin kabul edilmesi planlanmaktadır. Bildirilerin özgün, daha önce temas edilmemiş konularla ilgili ve bilim âleminde ilgi uyandıracak nitelikte olması tercih nedenidir. Sempozyumda yüksek bir seviyenin yakalanması amacıyla bildirilerin seçimi ve sayısıyla ilgili tasarruf yetkisi Seçici Kurul’a aittir.

İndeksler / Indexes

INDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], SOBIAD, Scilit, 

tarafından dizinlenmekte, 


TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.


by.png


Dergimizde yayımlanan makaleler, aksi belirtilmediği sürece, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanır. Dergiye yayımlanmak üzere metin yollayan tüm yazar ve çevirmenlerin, gönderdikleri metnin yegâne telif sahibi olmaları ya da gerekli izinleri almış olmaları beklenir. Dergiye metin yollayan yazar ve çevirmenler bu metinlerin CC BY 4.0 kapsamında lisanslanacağını, aksini sayı editörlerine en başında açıkça beyan etmedikleri müddetçe, peşinen kabul etmiş sayılırlar.