İletişim Bilgileri

Temel İletişim

Sereterya
Bir kuruma bağlı değildir
ijoses@hotmail.com

Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi - B-213
Güngören / İSTANBUL
Tel: +90(0212) 3834864

Dergi İletişim

Sekreterya
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ijoses@hotmail.com

Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi - B-213
Güngören / İSTANBUL
Tel: +90(0212) 3834864

Dergi İletişim

Dergi Sekreteryası
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
ijoses@hotmail.com

Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi - B-213
Güngören / İSTANBUL
Tel: +90(0212) 3834864

İndeksler / Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM [Makaleler Veri Tabanı], Research Bible, Research Gate, SOBIAD, Scilit, TEI [Türk Eğitim İndeksi], tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.