Amaç ve Kapsam

IJOSES 2013 yılında yayın hayatına başlamış Sosyal ve Eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. IJOSES dergisinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayılar yayımlanır.

Derginin kuruluş amaçları arasında sosyal bilimler ve eğitim çalışmaları kapsamında eğitim sistemini geliştirmeyi ve katkı bulunmayı önemsemektedir. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi eğitim sorunları ve sosyal alanlarda sorun çözmeye odaklanmış ve nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi öncelikle ülkemizde, sonra bölgemizde ve daha sonra dünyanın herhangi bir yerinde dün, bugün ve gelecekte ortaya çıkabilecek ve yaşanmış olaylar hakkında tespitler yapan çalışmalara öncelik vermeyi hedeflemiştir. Bunun yanında bireylerin bilgi ve becerileri kazanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etme amacına sahiptir. Ayrıca Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmeyi amaçlamıştır.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim ve Sosyal Alanlar ile ilgili olmak şartıyla disipliner ve disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan Dergi; Eğitim ve Sosyal Alanlar başta olmak üzere Tarih, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Halkla İlişkiler, Felsefe, Din Bilimleri, Temel İslami Bilimler, Kültürel Çalışmalar vb. sosyal alanlarda yapılan çalışmaları kapsamaktadır.    

İndeksler / Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM [Makaleler Veri Tabanı], Research Bible, Research Gate, SOBIAD, Scilit, TEI [Türk Eğitim İndeksi], tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.