Dergi Hakkında


 IJOSES / USEBD 2013 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası Sosyal ve Eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli beri dergidir. IJOSES / USEBD Dergisinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayılar yayımlanır. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen ve yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları IJOSES / USEBD Dergisi’ne aittir. Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler belirtilmek şartı ile yayın için gönderilebilir. Sempozyumlarda sunulan bildirilerin basılmamış olması gerekmektedir.

International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES)’e yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ilk önce editör veya bolum editörleri tarafından derginin yayın ilkelerine uyup uymadığı incelenir. Eğer çalışma derginin yayın ilkelerine uyuyor ise en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerden birisinin olumsuz görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Eğer üçüncü hakeminde kararı olumsuz ise yazı yazarına iade edilir. Çalışmalar hakemlere gönderilmeden önce Turnitin ve iThenticate programları tarafından benzerlik raporları çıkarılır. Eğer benzerlik %25'in üzerinde ise yazı yine yazarına iade edilir. Yayın sürecime alınan çalışmaların benzerlik raporları hakemlere de bilgi amaçlı gönderilir. 

Değerlendirme Süreci

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi dergi yayın politikasını ve yazar rehberini incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, giriş bağlantısı aracılığıyla 3 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir. Sisteme yüklenecek yazılarda hiç bir şekilde isim ve diğer bilgiler yer almamalıdır. Bu bilgiler yayın öncesinde editor tarafından ilave edilmektedir.

 

İndeksler / Indexes

ASOS INDEX; Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), Research Bible, Research Gate, Scilit, TEI (Türk Eğitim indeksi), TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.

 

İndeksler / Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM [Makaleler Veri Tabanı], Research Bible, Research Gate, SOBIAD, Scilit, TEI [Türk Eğitim İndeksi], tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.