Değerlendirme Süreci

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisine yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ilk önce editör veya bölüm editörleri tarafından derginin yayın ilkelerine uyup uymadığı incelenir. Eğer çalışma derginin yayın ilkelerine uyuyor ise en az iki hakeme çift taraflık kör hakemlik yöntemiyle değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerden birisinin olumsuz görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Eğer üçüncü hakeminde kararı olumsuz ise yazı yazarına iade edilir. Aksi durumda nihai karar, üçüncü hakemin değerlendirmesi sonucu dikakte alınarak dergi danışma ve yayın kurulunda verilir. Çift taraflı kör hakemlik uygulamasının yapılabilmesi için yazarların yazılarını sisteme yüklemeden önce yazılarında kimlik bilgilerini gösterecek herhangi bir bilgiye yer vermemeleri gerekmektedir. Yazar bilgileri düzeltme aşamasında editörler tarafından eklenecektir.

Dergiye gelen tüm yazılar hakemlere gönderilmeden önce Turnitin ve iThenticate programları tarafından benzerlik raporları çıkarılır. Eğer benzerlik %25'in üzerinde ise yazı yine yazarına iade edilir. Yayın sürecime alınan çalışmaların benzerlik raporları hakemlere de bilgi amaçlı gönderilir.

Her bir makalenin yaklaşık üç aylık bir sürede değerlendirmesi tamamlanır. Fakat makale değerlendirme süreci üç ayda tamamlanmış olsa bile yayınlanma süreci makalelerin yoğunluğuna göre değişmektedir. Makaleler geliş sırasına göre konu ve dönem dağılımı da dikkate alınarak sıraya konur.

İndeksler / Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM [Makaleler Veri Tabanı], Research Bible, Research Gate, SOBIAD, Scilit, TEI [Türk Eğitim İndeksi], tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.