Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 511 - 521 2020-01-31

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Effecting E-Supply Chain Adoption in Small and Medium Enterprises

Osman ALKAŞ [1] , Şeyda GÜR [2] , Tamer EREN [3]


Teknolojinin sürekli olarak değişmesi ve gelişmesi işletmeler açısından farklı iş potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle internet aracılığı ile hızlı ve geniş kapsamlı iletişim teknolojisi, işletmelere uluslararası pazar olanakları sunmaktadır. Bu gelişmeler farklı pazarlarda iş olanağı yaratırken, tedarik zinciri de değişen koşullara uygun olarak değişmekte ve gelişmektedir. Böylelikle işletmeler internet tabanlı tedarik zincirini etkin ve planlı bir şekilde kullanılmasının yararlarını benimsemektedirler. İşletmeler açısından tedarik, üretim ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ve bu zincir üzerinde bulunan diğer işletmelerle iş birliği ve bilgi paylaşımıyla verimlik artışı ve maliyet tasarrufu sağlayabildikleri belirlenmiştir. KOBİ’ler için e-tedarik zincirinin önemi gün geçtikçe artmasına rağmen şirketlerin e-tedarik zincirine dahil olma konusundaki eksiklikleri literatürdeki çalışmalar incelendiğinde görülmüştür. Bu çalışmada ise e-tedarik zincirinin benimsenmesinde etkili olan faktörler belirlenmiş ve AAS yöntemi ile ağırlıklarının bulunması amaçlanmıştır. Böylece e-tedarik zincirine dahil olmayı düşünen şirketler için hangi faktörlere odaklanılması gerektiği belirlenmiştir. 

The continuous change and development of technology has led to the emergence of different business potentials for businesses. In particular, fast and comprehensive communication technology through the Internet provides businesses with international market opportunities. While these developments create jobs in different markets, the supply chain is changing and developing in accordance with the changing conditions. In this way, enterprises adopt the benefits of using the internet-based supply chain effectively and in a planned manner. It is determined that they perform procurement, production and logistics activities for enterprises and they can increase productivity and cost savings by cooperating and sharing information with other enterprises in this chain. Although the importance of the e-supply chain for SMEs is increasing day by day, the deficiencies of the companies in the e-supply chain have been observed in the literature. In this study, the factors that are effective in the adoption of the e-supply chain were determined and their weights were determined by the ANP method. Thus, it was determined which factors should be focused on for companies considering e-supply chain.

 • [1] Archer N., Wang, S.,, Kang, C., "Barriers to the adoption of online supply chain solutions in small and medium enterprises", Supply Chain Management: An International Journal, c. 13, s. 1, ss.73-82, 2008.
 • [2] Huin, S.F., Luong, L.H.S. ve Abhary, K. “Internal supply chain planning determinants in small and mediumsized manufacturers”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, c. 32, s. 9, ss. 771-82, 2002.
 • [3] Korchak, R. ve Rodman, R. “E-Business adoption among US small manufacturers and the role of manufacturing extension”, Economic Development Review, c. 17, s. 3, ss. 20-5, 2001.
 • [4] McClean, R.J., Johnston, D.A. ve Wade, M. Net Impact Study Canada: The SME Experience, Canadian eBusiness Initiative, Ottawa, 2002.
 • [5] Sadowski, B.M., Maitland, C. ve van Dongen, J. “Strategic use of the internet by small- and medium-sized companies: an exploratory study”, Information Economics and Policy, c. 14, ss. 75-93, 2002.
 • [6] Yang Z., Xie L., ve Shen Q. “Research on Financial Financing Mode of SME Supply Chain based on B2B E-commerce Platform”, Advances in Economics, Business and Management Research, c. 68, 2018.
 • [7] Lockmy A., "Benchmarking supplier external risk factors in electronic equipment industry supply chains", Benchmarking: An International Journal, c. 26, s. 1, ss. 176-204, 2018.
 • [8] Özdemir, A.İ. “Tedarik zinciri yönetiminin gelişimi, süreçleri ve yararları.” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.23, ss.87-96, 2004.
 • [9] Dağdeviren, M. ve Erarslan, E. “PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi.” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 23, s.1, ss. 69-75, 2008.
 • [10] Özyörük, B. ve Özcan, E.C. “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Tedarikçi Seçiminde Uygulanması: Otomotiv Sektöründen Bir Örnek.” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.13, s.1, ss. 133-144, 2008.
 • [11] Dağdeviren, M. ve Eren, T. “Tedarikçi firma seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemlerinin kullanılması.” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 16, s.1, ss. 41-52, 2001.
 • [12] Akyüz, G.A. “Bulanık VIKOR yöntemi ile tedarikçi seçimi.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c.26, s.1, ss. 197-215, 2012.
 • [13] Özder, E.H. ve Eren, T. “Çok ölçütlü karar verme yöntemi ve hedef programlama teknikleri ile tedarikçi seçimi.” Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 4, s.3, ss. 196-207, 2016.
 • [14] Özder, E.H., Eren, T. ve Çetin, S.Ö. “Supplier selection with TOPSIS and goal programming methods: A case study.” Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, c.19, s.1, ss.109-112, 2015. [15] Seçme, N.Y. ve Özdemir, A.İ. “Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c.22, s. 2, ss.175-191, 2008.
 • [16] Küçük, O. ve Ecer, F. “Bulanık TOPSIS kullanılarak tedarikçilerin değerlendirilmesi ve Erzurum’da bir uygulama.” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.3, s.1, ss. 45-65, 2007.
 • [17] Özçakar, N. ve Demir, H. “Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi.” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, c.22, s.69, ss. 25-44, 2011.
 • [18] Demirtaş, Ö. ve Akdoğan, A. “Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi: Savunma Sanayii’ne Yönelik Bir Uygulama.” Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.43, ss. 203-222, 2014.
 • [19] Barutçu, S. “İnternet Tabanlı Tedarik Zinciri yönetimi (Denizli Tekstil İşletmelerinin İnternet Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetiminden Yararlanma Durumuna Yönelik Bir Araştırma).” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, ss.133-150, 2007.
 • [20] Gunasekaran, A. ve Ngai, E.W. (2004). “Information systems in supply chain integration and management.” European journal of operational research, c.159, s.2, ss. 269-295, 2004.
 • [21] Wagner, B.A., Fillis, I. ve Johansson, U. “ E-business and e-supply strategy in small and medium sized businesses (SMEs).” Supply Chain Management: An International Journal, c.8, s.4, ss. 343-354, 2003.
 • [22] Karaca, Y.K. ve Demirtaş, M. “E-Tedarik sistemlerinin işletme performansına etkisi ve dengeli skor kart ile performans ölçümü.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, c. 6, s. 11, ss. 47-62, 2012.
 • [23] Caputo, A.C., Cucchiella, F., Fratocchi, L., Pelagagge, P.M. ve Scacchia, F. “Analysis and evaluation of e-supply chain performances.” Industrial Management & Data Systems, c.104, s.7, ss. 546-557, 2004.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4639-9657
Yazar: Osman ALKAŞ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4639-9657
Yazar: Şeyda GÜR
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5282-3138
Yazar: Tamer EREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited601932, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {511 - 521}, doi = {10.29130/dubited.601932}, title = {Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Alkaş, Osman and Gür, Şeyda and Eren, Tamer} }
APA Alkaş, O , Gür, Ş , Eren, T . (2020). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 511-521 . DOI: 10.29130/dubited.601932
MLA Alkaş, O , Gür, Ş , Eren, T . "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 511-521 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/601932>
Chicago Alkaş, O , Gür, Ş , Eren, T . "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 511-521
RIS TY - JOUR T1 - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi AU - Osman Alkaş , Şeyda Gür , Tamer Eren Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.601932 DO - 10.29130/dubited.601932 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 511 EP - 521 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.601932 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.601932 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi %A Osman Alkaş , Şeyda Gür , Tamer Eren %T Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.601932 %U 10.29130/dubited.601932
ISNAD Alkaş, Osman , Gür, Şeyda , Eren, Tamer . "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 511-521 . https://doi.org/10.29130/dubited.601932
AMA Alkaş O , Gür Ş , Eren T . Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 511-521.
Vancouver Alkaş O , Gür Ş , Eren T . Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-Tedarik Zincirinin Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 511-521.