Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1309-1387 | e-ISSN 1309-1387 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | https://sbe.mehmetakif.edu.tr/


MAKALE ŞABLONU


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 yılından günümüze Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.

Yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında çevrimiçi (online) olarak yayınlanan, farklı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu bulunan ve sosyal bilimler alanında(*) yayın yapan hakemli bir dergidir.

Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca olan dergimiz, Türkiye ve dünyada Sosyal Bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yayınlanması için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yazıların düşünsel ve bilimsel; çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.


* Alanlar

Antropoloji (Sosyal ve Kültürel)
Filoloji
Sanat Tarihi
Coğrafya (Beşeri, Ekonomik, Sosyal, Siyasi, Kültürel)
Hukuk
Siyaset Bilimi
Demografi
İletişim Bilimleri
Sosyoloji
Dil Bilimi
İnsan Hakları
Suç Bilimi
Ekonomi
İşletme
Tarih Bilimleri (Tarih, Arkeoloji, Paleografi, Jeneoloji, Nümizmatik)
Etnoloji
Müzikoloji
Teoloji
Felsefe
Psikoloji
Uluslararası İlişkiler


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-1387 | e-ISSN 1309-1387 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | https://sbe.mehmetakif.edu.tr/
Kapak Resmi


MAKALE ŞABLONU


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 yılından günümüze Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.

Yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında çevrimiçi (online) olarak yayınlanan, farklı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu bulunan ve sosyal bilimler alanında(*) yayın yapan hakemli bir dergidir.

Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca olan dergimiz, Türkiye ve dünyada Sosyal Bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yayınlanması için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yazıların düşünsel ve bilimsel; çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.


* Alanlar

Antropoloji (Sosyal ve Kültürel)
Filoloji
Sanat Tarihi
Coğrafya (Beşeri, Ekonomik, Sosyal, Siyasi, Kültürel)
Hukuk
Siyaset Bilimi
Demografi
İletişim Bilimleri
Sosyoloji
Dil Bilimi
İnsan Hakları
Suç Bilimi
Ekonomi
İşletme
Tarih Bilimleri (Tarih, Arkeoloji, Paleografi, Jeneoloji, Nümizmatik)
Etnoloji
Müzikoloji
Teoloji
Felsefe
Psikoloji
Uluslararası İlişkiler


Cilt 11 - Sayı 29 - Eyl 2019
 1. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 284 - 292
  Nazmi Durkan
 2. ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE KURUMSAL KURAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ MEŞRUİYET KAZANMA VE EŞBİÇİMLİLİK ÇABALARINA KOŞUL BAĞIMLILIK KURAMI AÇISINDAN BİR BAKIŞ
  Sayfalar 293 - 315
  Cem ŞEN
 3. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMA DÜZEYİ
  Sayfalar 327 - 365
  Mehmet TEPELİ, Hüseyin ÇİÇEK
 4. BARIŞ MANÇO ŞARKILARININ VİKTOR FRANKL PSİKOLOJİ EKOLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 378 - 395
  Uğur Keskin
 5. TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE FİİLLERDEN YAPILAN KİŞİ ADLARI
  Sayfalar 396 - 403
  Ahmet Kayasandık
 6. KENTSEL SU YÖNETİMİ VE SUYUN FİYATLANDIRILMASI: MERZİFON İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 404 - 420
  Selim Armut
 7. TÜRKİYE’NİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN KÜMELENMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ
  Sayfalar 421 - 452
  Hande EREN, Nuri ÖMÜRBEK
 8. KÜLTÜRDİLBİLİM VE ÇEVİRİ BAĞLAMINDA ALMANCA DEYİMLERİN ÇEVİRİSİNE BİR BAKIŞ
  Sayfalar 453 - 463
  Aykut Haldan, Sibel TUNA
 9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK VE TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK
  Sayfalar 464 - 483
  Abdullah BALLI
 10. İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE ALGILANAN RİSKİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: ANKARA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 484 - 502
  Funda Yılmaz, Nil Esra DAL
 11. TÜRKİYE’DEKİ KURUMSAL AÇIK ERİŞİM ORGANİZASYONLARININ YÖNETİŞİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 503 - 529
  Orhan Alav
 12. ULUSAL YAZINDA OYUN TEORİSİ ÜZERİNE GENİŞLETİLMİŞ BİR LİTERATÜR TARAMASI
  Sayfalar 530 - 549
  Esranur Demirci
 13. ÜRÜN ADAPTASYONU İLE İHRACAT PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MOBİLYA, HAZIR GİYİM VE DERİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 550 - 579
  Fuat Öz, Alparslan Özmen
 14. TIBBİ PAZARLAMANIN REÇETELENDİRME KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR YAZIN TARAMASI
  Sayfalar 580 - 590
  Agah Başdeğirmen
 15. CİNSİYET BAĞLAMINDA İLETİŞİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALGILAR: YÖNETİCİLER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 591 - 602
  Şehriban AYGÜN, Nezih Metin ÖZMUTAF
 16. VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİNİN ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ ÜZERİNDE İŞ YAŞAM DENGESİNİN ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 623 - 642
  Sezai ÖZTOP, Mine DEĞİRMENCİOĞLU
 17. SİYASAL REKLAMLARIN ALIMLANMASI: STUART HALL’ÜN PERSPEKTİFİNDEN 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ
  Sayfalar 643 - 663
  Fatma Çakmak
 18. GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM ÖRNEĞİ OLARAK POTLAÇ KÜLTÜRÜ VE GÜNÜMÜZÜN KÜRESEL KAPİTALİST DÜNYASINDAKİ YANSIMALARI
  Sayfalar 603 - 622
  İSMAİL KİTAPCI
 19. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNDE YER VERDİĞİ ANLATIM TEKNİKLERİ İLE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
  Sayfalar 316 - 326
  Yıldız YENEN AVCI
 20. KİTAPLAŞTIRILAN ÇİZGİ YAYINLARIN EĞİTSELLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 366 - 377
  Çiğdem Çam Türkan