Sağlık Yönetimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-2494 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Sait SÖYLER |


Sağlık Yönetimi Dergisi,  yılda iki sayı olarak yayınlanan, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, editör incelemesinin ardından iki ayrı hakeme gönderilerek değerlendirilir. Hakemliklerde çift kör değerlendirme yöntemi (double blind review) kullanılır. 


                ***Sağlık Yönetimi Dergisi 2020 yılından itibaren makale kabul etmeyi durdurmuştur.***

Sağlık Yönetimi Dergisi

ISSN 2602-2494 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Sait SÖYLER |
Kapak Resmi


Sağlık Yönetimi Dergisi,  yılda iki sayı olarak yayınlanan, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, editör incelemesinin ardından iki ayrı hakeme gönderilerek değerlendirilir. Hakemliklerde çift kör değerlendirme yöntemi (double blind review) kullanılır. 


                ***Sağlık Yönetimi Dergisi 2020 yılından itibaren makale kabul etmeyi durdurmuştur.***

Hakkında

Sağlık Yönetimi Dergisi,  yılda iki sayı olarak yayınlanan, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, editör incelemesinin ardından iki ayrı hakeme gönderilerek değerlendirilir. Hakemliklerde çift kör değerlendirme yöntemi (double blind review) kullanılır.