ISSN: 1300-3410
e-ISSN: 2667-7539
Başlangıç: 1989
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kapak Resmi
       

Endüstri Mühendisliği Dergisi (ISSN : 1300-3410, e-ISSN : 2667-7539), bilim ve mühendislikteki son gelişmeleri aktarmayı amaçlayan uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir.

Dergi, Üretim planlama, Kalite kontrol, Üretim sistemleri, İnsan makine sistemleri (Ergonomi, İş etüdü vb), Yöneylem Araştırması gibi alanlardaki makaleler kabul edilmektedir. 

Özgün niteliği olan orijinal teorik ve araştırma (uygulama) kategorisinde bilimsel makaleler yayımlanır, derleme vb çalışmalar kabul edilmez.    

Dergi, yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanmaktadır.

Dergi, TR Dizin, EBSCO, Proquest, Index Copernicus, ve SOBIAD ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. 

Araştırma Makalesi

A Grey Wolf Optimizer Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows and Simultaneous Pick-ups and Deliveries

Araştırma Makalesi

BİR SALÇA KONSERVELEME TESİSİNDE POKA-YOKE İLE HATA ÖNLEME UYGULAMASI

Creative Commons

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

19736      14617      26287       15235           15236           15240      15242