Journal of Aviation Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-3338 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Maltepe Üniversitesi |


Havacılık Araştırmaları Dergisi (JAR), Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan süreli, hakemli ve uluslararası bilimsel bir dergidir. 

Dergi, havacılık alanında Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. 

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. 

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir.

Dergimizin Şubat sayısı için yayın kabul edilmemektedir.

2020 Ağustos sayısı için yayın kabul edilmektedir.

Journal of Aviation Research

e-ISSN 2687-3338 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Maltepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Havacılık Araştırmaları Dergisi (JAR), Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan süreli, hakemli ve uluslararası bilimsel bir dergidir. 

Dergi, havacılık alanında Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir. 

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. 

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir.

Dergimizin Şubat sayısı için yayın kabul edilmemektedir.

2020 Ağustos sayısı için yayın kabul edilmektedir.