e-ISSN: 2687-3338
Başlangıç: 2019
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Maltepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Journal of Aviation Research (JAR)Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan süreli, hakemli ve uluslararası bilimsel bir dergidir. 

JAR, Ulakbim Tr dizin inceleme sürecindedir.

Dergi, havacılık alanında Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinir (Çalışmalarda konunun ve/veya uygulamasının havacılık alanı veya sektörü ile ilgili olması önkoşulu aranır).

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. 

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir.

Dergisinde yayımlanan makalelere Dergipark sponsorluğunda ücretsiz DOI (Digital Object Identifier) numarası verilmektedir.

2021 Şubat sayısından sonra gönderilen ve Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.


15550155491554815547155461554415543

15854  17159  17426   17988logo.png
17297
Bu dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.