Amaç

Hızlı ve açık erişim prensibi ile yayınlanan dergimiz, havacılık alanında geniş bir yelpazede yenilikçi ve özgün çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Dergimiz, söz konusu çalışmalar aracılığıyla alan paydaşlarına doğrudan ulaşmayı, akademi ve havacılık sektörü arasında köprü kurmayı ve yeni çalışmalar için elektronik bir kaynak oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultunda dergimizde nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerine ait kuramsal ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Dergimizde Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yayınlanabilmektedir. Yayın sürecinde ve sonrasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Kapsam

Havacılık Araştırmaları Dergisi, havacılıkla ilgili farklı disiplinlerden çalışmaları kabul etmektedir.

 

·      Havacılık Yönetimi

·     Havacılık İşletmeciliği

·     Havacılık Tarihi

·     Havacılık Eğitimi

·     Havacılık Finansmanı

·     Havacılık Pazarlaması

·     Havacılık Hukuku

·     Havacılıkta Örgütlenme ve Strateji

·     Havacılıkta Yer ve Kabin Hizmetleri

·     Havacılıkta İnsan Kaynakları 

·     Havacılık Emniyet Sistemleri

·     Pilotaj Eğitimi, Lisanslandırma

·     Havacılık ve Veri Madenciliği

·     Havacılıkta Bilgi ve Belge Yönetimi

·     Havacılık Fizyolojisi

       Havacılık Psikolojisi

·     Uçak Gövde Motor ve Bakımı

·     Uçak Malzemeleri

·     Uçak Sistemleri 

·     Uçak ve Helikopter Aerodinamiği

·     Yapısal Tasarımlar

·     Uçak ve Helikopter Aviyonik Sistemleri

      Havacılık Elektrik ve Elektroniği

·     Hava Trafik Yönetimi

·     Meteoroloji

·     Askeri Havacılık

·     İnsansız Hava Araçları

·     Havacılık ve Yapay Zekâ

·     Drone Sistemleri