e-ISSN: 2687-6027
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Akan BAYRAKDAR
Kapak Resmi
 

 - 2022 Aralık sayısı itibariyle dergimizde etik kurul izin belgesi zorunlu hale getirilmiştir. 2021 Yılı TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterlerinde "Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi çerçevesinde etik kurul onayı alınması gerekmektedir. Etik kurul onay belgesi, çalışma sisteme yüklenirken ek dosya olarak yüklenmelidir. Ayrıca, makalenin son sayfasında ve yöntem kısmında izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi, spor bilimleri, spor turizmi ve rekreasyon alanlarında yayınlar kabul etmektedir. Dergi yılda 4 kere elektronik olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. 

Dergi İletişim: jsareditor@gmail.com
ORCID ID numarası 2017’den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz.


2024 - Cilt: 6 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

E-Spor Oyunu Oynayanların Rekreasyonel Fayda Algıları

Araştırma Makalesi

Sporda Uyarılmışlık Kavramı Üzerine Yapılan Çalışmaların VOSviewer ile Bibliyometrik Analizi

Araştırma Makalesi

Effects of step aerobic exercises on rhythm skill and static balance

Araştırma Makalesi

Futbolcuların Vücut Yağ Yüzdesi ile Antropometrik ve Motorik Performans Özellikleri Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Rekreasyonel Egzersize Katılım Motivasyonu İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

Creative Commons Lisansı

Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi tarafından yayınlanan eserler Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmaktadır.

Flag Counter