Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-6027 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Akan BAYRAKDAR |


Herkes için spor ve rekreasyon dergisi, akademik ve bilimsel çalışmaların etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlanarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki kör hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. Dergimize çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiç bir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır. 

Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi, spor bilimleri, spor turizmi ve rekreasyon alanında yayınlar kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kere elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, yazarlardan makale yayımlama ücreti alınmamaktadır.

Dergi İletişim: akanbayrakdar@gmail.com
ORCID ID numarası 2017’den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz.

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

e-ISSN 2687-6027 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Akan BAYRAKDAR |
Kapak Resmi


Herkes için spor ve rekreasyon dergisi, akademik ve bilimsel çalışmaların etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlanarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki kör hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. Dergimize çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiç bir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır. 

Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi, spor bilimleri, spor turizmi ve rekreasyon alanında yayınlar kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kere elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, yazarlardan makale yayımlama ücreti alınmamaktadır.

Dergi İletişim: akanbayrakdar@gmail.com
ORCID ID numarası 2017’den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz.

İndeksler

Directory of Research Journals Indexing Logo


18526


18835


18872


18999