Dergi Hakkında

Amaç ve Kapsam
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi akademik ve bilimsel çalışmaların etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlanarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. Dergimize çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiç bir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır.
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi, spor bilimleri, spor turizmi ve rekreasyon alanında yayınlar kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kere elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, herhangi bir makale gönderme veya yayımlama ücreti yoktur.
Yayın Sıklığı
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi elektronik ortamda yayım yapan hakemli bir dergidir. Altı aylık yayım yapan dergide yılda 2 sayı yayımlanmaktadır.
Yayın Dili
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi Türkçe ve İngilizce olarak yayım yapmaktadır. Yayınlarda İngilizce veya Türkçe özet, anahtar kelime ve başlık yer almaktadır.
Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
Hakem görüşleri, Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisine gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.
İlk Değerlendirme Süreci
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisine gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan makaleler değerlendirmeleri için iki hakeme gönderilir.
Hakem Değerlendirme Süreci
Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlere yönlendirilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.
Hakem Raporları
Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.
Hakem Değerlendirme Süreci
Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 14 gündür. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi hakemleri, yazarın disiplinler arası eğilimlerine, yeni yöntem denemelerine ve güncel konulara tartışma zemini oluşturma gayretlerine saygı gösterir, çalışmaya sadece kendi penceresinden bakmakla yerine, yazarın görüş alanını genişletmeyi de amaçlar, çalışmanın sadece olumsuz yönlerini vurgulamaz bunun yanında araştırmanın güçlü yönlerini de belirtir, somut öneriler getirerek yazardan beklentisi net bir şekilde ortaya koyar, çalışmanın yönteminin doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme sorumluluğunu unutmaz, istatistiki yönden kendini yeterli görmediği durumlarda editöre bilgi verir.
Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar.
İntihal Politikası
Yayımlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda yazar/lar tarafından kontrol edilir. Bu konuda “iThenticate veya Turnitin” kullanılarak diğer makalelerle örtüşen örnekler tespit edilir.
Yayım Etiği
Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi editörleri, ifade özgürlüğünü savunan, yayımlanan makalelerin niteliğinden emin olmak için ilgili süreçleri eksiksiz işleten, akademik etik standartlara gölge düşürmeyen, yazar, okuyucu, hakem ve editoryal kurul üyelerinin görüşlerini dikkate alan ve Yayın Etik Komitesi (COPE) tarafından getirilen diğer önerileri de benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedirler.

Creative Commons Lisansı

Herkes için Spor ve Rekreasyon dergisi tarafından yayınlanan eserler Creative CommonsAtıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.