Türk Deprem Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-301X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) | https://dergipark.org.tr/tdad


AFAD Deprem Araştırma Dairesi tarafından Nisan 1973 - Nisan 2000 tarihleri arasında 27 yıl boyunca kesintisiz 84 sayı olarak "süreli " yayımlanan ancak mevcut halde yayın hayatına ara vermiş durumda olan "Deprem Araştırma Bülteni", Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK) kararıyla AFAD bünyesinde "Türk Deprem  Araştırma  Dergisi  (TDAD)"  adıyla 2019 yılında yeniden yayın hayatına başlamıştır. Ülkemizin deprem hafızasını barındıran “Deprem Araştırma Bülteni”nde yayımlanmış bütün eski sayılara http://deprem.afad.gov.tr adresinden okuyucuların ve araştırmacıların erişimi sağlanmaktadır.

Yeni yayın politikasıyla TDAD; yine Türkçe dilinde makale kabul edecek, uluslararası hakemli bilimsel dergi kapsamında yılda iki sayı elektronik (e-ISSN) formatta yayımlanacaktır. Mevcut durumda "Alan Endeksli" olarak "Google Scholar"da taranan dergimiz 2021 yılı içinde TR-DİZİN'de, en geç 2022 yılında SCI-Exp taranmayı hedeflemiştir. TDAD’da yayımlanacak eserler; kamu yetkililerinin, bilim insanlarının ve yukarıda özetlenen farklı disiplinlerdeki araştırmacıların ihtiyaç duydukları bilgiye erişmelerini ve bulgularını diğer uzman meslektaşlarıyla "Araştırma Makalesi, Derleme, Teknik Not, Editöre Mektup, Düzeltme" başlıkları altında paylaşmalarını mümkün kılacak uygun ortamı sağlayacaktır. Bu niteliği ile TDAD hem araştırmacılara hem de uygulamada çalışan uzmanlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Türk Deprem Araştırma Dergisi

e-ISSN 2687-301X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) | https://dergipark.org.tr/tdad
Kapak Resmi


AFAD Deprem Araştırma Dairesi tarafından Nisan 1973 - Nisan 2000 tarihleri arasında 27 yıl boyunca kesintisiz 84 sayı olarak "süreli " yayımlanan ancak mevcut halde yayın hayatına ara vermiş durumda olan "Deprem Araştırma Bülteni", Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK) kararıyla AFAD bünyesinde "Türk Deprem  Araştırma  Dergisi  (TDAD)"  adıyla 2019 yılında yeniden yayın hayatına başlamıştır. Ülkemizin deprem hafızasını barındıran “Deprem Araştırma Bülteni”nde yayımlanmış bütün eski sayılara http://deprem.afad.gov.tr adresinden okuyucuların ve araştırmacıların erişimi sağlanmaktadır.

Yeni yayın politikasıyla TDAD; yine Türkçe dilinde makale kabul edecek, uluslararası hakemli bilimsel dergi kapsamında yılda iki sayı elektronik (e-ISSN) formatta yayımlanacaktır. Mevcut durumda "Alan Endeksli" olarak "Google Scholar"da taranan dergimiz 2021 yılı içinde TR-DİZİN'de, en geç 2022 yılında SCI-Exp taranmayı hedeflemiştir. TDAD’da yayımlanacak eserler; kamu yetkililerinin, bilim insanlarının ve yukarıda özetlenen farklı disiplinlerdeki araştırmacıların ihtiyaç duydukları bilgiye erişmelerini ve bulgularını diğer uzman meslektaşlarıyla "Araştırma Makalesi, Derleme, Teknik Not, Editöre Mektup, Düzeltme" başlıkları altında paylaşmalarını mümkün kılacak uygun ortamı sağlayacaktır. Bu niteliği ile TDAD hem araştırmacılara hem de uygulamada çalışan uzmanlara ulaşmayı hedeflemektedir.