e-ISSN: 2528-8733
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Harran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz ASOS Index, DOAJ, Google Scholar veritabanlarında taranmaktadır.

Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, temel mühendislik konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini, yeterli sayıda (en az 50 kaynak ve 10.000 kelime) bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan derleme makalelerini, olgu sunumlarını ve teknik notlarını (en fazla 2000 kelime ve en fazla 4 görsel/tablo) kabul etmektedir.

2022 - Cilt: 7 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Bir araç radyatöründe Al2O3 ve MgO nano akışkanları kullanımının ısı transferine etkisinin deneysel olarak incelenmesi