e-ISSN: 2528-8733
Başlangıç: 2016
Yayımcı: Harran Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Dergimiz ASOS Index, DOAJ, Google Scholar, Academic Researches Index (ACARINDEX) veritabanlarında taranmaktadır.

Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, temel mühendislik konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini, yeterli sayıda (en az 50 kaynak ve 10.000 kelime) bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan derleme makalelerini, olgu sunumlarını ve teknik notlarını (en fazla 2000 kelime ve en fazla 4 görsel/tablo) kabul etmektedir.

2023 - Cilt: 8 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

6. Aerodynamic Effect of Car Glass

Araştırma Makalesi

Şanlıurfa ilinde şebekeden bağımsız çalışan bir biyogaz santralinin tasarımı ve analizi

Araştırma Makalesi

Sepiyolit / Bentonit Killerin Saflaştırılması ve Yapısal Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Ticari Kredilerde Bulanık-AHP ve TOPSIS Yardımıyla Risk Analizi

Araştırma Makalesi

Aktif Çamur Ünitelerinde Artan Organik Yük Karşısında Reaktör Hacmini Arttırmadan Uygulanabilecek Stratejiler