e-ISSN: 2528-8733
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Harran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz ASOS Index, DOAJ, Google Scholar veritabanlarında taranmaktadır.

Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, temel mühendislik konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini, yeterli sayıda (en az 50 kaynak ve 10.000 kelime) bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan derleme makalelerini, olgu sunumlarını ve teknik notlarını (en fazla 2000 kelime ve en fazla 4 görsel/tablo) kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi

Mono ve Multi Split Klima sistemlerinin Ömür Boyu Maliyet Analizi

Araştırma Makalesi

Hidrolik Türbinlerde Kavitasyon ve Karakaya Hidroelektrik Santralinde Kavitasyon Olayının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Doğrusal Fresnel Yansıtıcı Tasarımı ve Optik Analizi; Şanlıurfa Örneği

Araştırma Makalesi

Hidrolik Destekli Meyve Sıkma Makinesi Tasarım ve İmalatı

Araştırma Makalesi

Ekonomizersiz Bir Tav Fırın Bacasının Sayısal Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

ADIYAMAN İLİNİN KATI ATIK VE ENERJİ POTANSİYELİ ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Farklı Reynolds Sayılarında Panel Etrafındaki Akış Karakteristiklerinin Aerodinamik Kuvvetler Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

Virtual Reality for City Planning