Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2636-753X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Ticaret Üniversitesi | https://ww4.ticaret.edu.tr/hire/


Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) kuramsal ve araştırmaya dayalı nitelikli yazıların yer aldığı “uluslararası hakemli” bir dergidir. 
Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), açık erişim politikasını benimsemektedir. Makale kabulü ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate almaktadır. Dergi, yazarlardan Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini istemektedir. Gönderilen her makalenin intihal programında (Turnitin ya da IThenticate programlarında) taranmış olması ve raporunun yazar/yazarlar tarafından dergiye ulaştırılması zorunludur.

*Makale Çağrısı: Değerli akademisyenler; derginin Eylül 2021 (cilt-IV/sayı- II) sayısı için ilgili çalışmalarınızı 15 Temmuz 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2636-753X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Ticaret Üniversitesi | https://ww4.ticaret.edu.tr/hire/
Kapak Resmi


Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) kuramsal ve araştırmaya dayalı nitelikli yazıların yer aldığı “uluslararası hakemli” bir dergidir. 
Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), açık erişim politikasını benimsemektedir. Makale kabulü ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate almaktadır. Dergi, yazarlardan Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini istemektedir. Gönderilen her makalenin intihal programında (Turnitin ya da IThenticate programlarında) taranmış olması ve raporunun yazar/yazarlar tarafından dergiye ulaştırılması zorunludur.

*Makale Çağrısı: Değerli akademisyenler; derginin Eylül 2021 (cilt-IV/sayı- II) sayısı için ilgili çalışmalarınızı 15 Temmuz 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Dizinler

logo_cropped.jpg

ROAD-logo-300x92.png

asos-index.png

logo.png

400dpiLogo.png