Derginin Yayın Politikası

DERGİNİN YAYIN POLİTİKASI

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE) kuramsal ve araştırmaya dayalı nitelikli yazıların yer aldığı “uluslararası hakemli” bir dergidir. Dergi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını ve disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını önemsemekte; bu tür çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE), bilimsel düzeyde küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklama yönelik araştırmaların artmasına öncelik vermektedir.

Bununla birlikte Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE), açık erişim politikasını benimsemektedir. Bununla birlikte makale kabulü ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi sayıları hem https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire adresinde hem de https://ww4.ticaret.edu.tr/hire/arsiv/ adresi üzerinde arşivlenmektedir.

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE), Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate almaktadır. Dergi, yazarlardan Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini istemektedir. Gönderilen her makalenin intihal programında (Turnitin ya da IThenticate programlarında) taranmış olması ve raporunun yazar/yazarlar tarafından dergiye ulaştırılması zorunludur.