Derginin Yayın Politikası

DERGİNİN YAYIN POLİTİKASI

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) kuramsal ve araştırmaya dayalı nitelikli yazıların yer aldığı “uluslararası hakemli” bir dergidir. Dergi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını ve disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını önemsemekte; bu tür çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), bilimsel düzeyde küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklama yönelik araştırmaların artmasına öncelik vermektedir.

Bununla birlikte Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), açık erişim politikasını benimsemektedir. Bununla birlikte makale kabulü ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca dergi sayıları hem https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire adresinde hem de https://ww4.ticaret.edu.tr/hire/arsiv/ adresi üzerinde arşivlenmektedir.

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate almaktadır. Dergi, yazarlardan Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini istemektedir. Gönderilen her makalenin intihal programında (Turnitin ya da IThenticate programlarında) taranmış olması ve raporunun yazar/yazarlar tarafından dergiye ulaştırılması zorunludur.

Son Güncelleme Zamanı: 25.01.2021 13:43:00


Creative Commons Lisansı    HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (HİRE) 
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.