Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Yayın Kuralları

1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), yılda 2 kez Mart ve Eylül aylarında yayınlanan uluslararası hakemli elektronik dergidir. Dergide özgün çalışmalar dışında kitap eleştirisi ve alana katkı sağlayacak çevirilere de yer verilmektedir.

2. Dergiye gönderilen makaleler en az iki hakemin olumlu raporu ile yayınlanır. Çeviriler ve kitap eleştirileri hakemlere gönderilmeksizin editör kararıyla yayınlanır. Çeviri yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine, kitap kapak resmi JPEG formatında eklenmelidir.

3. Yazılar, bir yayın organında yayımlanmamış veya halen yayın aşamasında bulunmamış, özgün ürünler olmalıdır. Kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olan çalışmalar, bu özellikleri belirtilmek kaydıyla gönderilebilir.

4. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

5. Dergiye gönderilecek makaleler özetler, dipnotlar ve referanslar dâhil 4000-9000 sözcük arasında olmalıdır. Özetler 200 sözcüğü geçmemeli, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlardan bahsedilmelidir. Özetlerin altında en az üç tane anahtar sözcük yer almalıdır.

6. Ayrıca çalışmalarda “Özet” bölümünden hemen sonra 600-800 sözcük arasında İngilizce genişletilmiş özete yer verilmelidir.

7. Yazarların ünvanı, görev yeri, e-posta adresi ve ORCİD Numarası dipnotta gösterilmelidir. ORCİD Numarası olmayan yazarların bu numarayı elde ederek makalesine eklemesi ve Dergipark sistemine yüklemesi zorunludur.

8. Yazılar Word docx veya doc formatlarında olmalı ve Times New Roman karakteriyle, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa yapısında kenar boşlukları 3 cm olmalıdır. Başlıklar 12 punto ve koyu olarak yazılmalı, ana metinde ise 11 punto kullanılmalıdır. Özetler 10 punto ve tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları soldan 1,25 cm girintili olmalıdır.Açıklayıcı notlar numaralandırılarak ilgili sayfa altında dipnot olarak belirtilmeli ve 10 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

9. Çalışmanın ana başlığının tamamında büyük harf kullanılmalı ve ortalı olarak yazılmalıdır. Yazıdaki diğer başlıklar sola hizalanmalıdır ve kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Başlıklar özet, giriş ve sonuç hariç numaralandırılmalıdır.

10. Tablo, şekil, grafik gibi görseller numaralandırılmalı ve metin içinde uygun yerlere başlıkları altta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Başlık koyu, açıklama düz ve her birinin sadece baş harfi yazılmalıdır. Times New Roman 10 punto ile yazılıp ortaya hizalanmalıdır. İlgili görsellerine altına başka bir kaynaktan alınması halinde APA formatına uygun dipnot şeklinde gösterilmelidir. (Örneğin: Şekil 1: 2010-2017 Yılları Arasında Sosyal Medya Reklamlarına Ayrılan Bütçe Dağılımı).

11. Yazıların tüm sorumluluğu eserin yazar(lar)ına aittir, yazılarda ifade edilen görüşler yazar(lar)ın kendi görüşleri olup, derginin sorumluluğunda değildir.

12. Yayınlanması uygun bulunan yazıların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

13. Yayınlanması uygun bulunan çalışmaların yazar(lar)ı, bu çalışmanın yayınlanmasına izin verdiğine dair “Yayın Hakkı Onay Formu”nu doldurarak imzalamalı ve dergiye söz konusu formu göndermelidir.

14. Çevirilerde, eserin yazarından onay alındığına dair imzalı onay yazısının ve metnin orijinalinin dergiye yollanması gerekmektedir.

15 .Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE) yazarlarından ücret talep etmeyen, bilimsellik ilkelerine bağlı açık erişimli bir dergidir. Bu nedenle yazar, bilimsel çalışmasının yayınlanması hâlinde erişme açık olmasını ve arşivlenmesini kabul etmektedir.

Metiniçi Atıfların ve Kaynakçanın Düzenlenmesi

1 .Dergiye gönderilen tüm yazıların metiniçi referansları ve kaynakçaları APA sistemine (6. Baskı) uygun olarak düzenlenmelidir. Bunun için Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından hazırlanan rehber kullanmalıdır. Detaylı bilgi için lütfen yandaki linki referans alınız: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf .

2 .Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

*Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları e-Dergisi HİRE’nin sayfa düzeni örneğini indirmek için tıklayınız.


Creative Commons Lisansı    HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ÇALIŞMALARI DERGİSİ (HİRE) 
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.