Journal of Turkish Operations Management
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2630-6433 | e-ISSN 2630-6433 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | http://ybu.edu.tr/jtom/content_detail-257-529-journal-of-turkish-operations-management.html?src=0


Journal of Turkish Operations Management(JTOM); Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yılda iki kez(Haziran-Aralık) İngilizce, Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde yayımlanan; Endüstri Mühendisliği konularında araştırma yapan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi, bilim ve teknolojinin teorik ve bazı uygulamalı yönlerini kapsayarak okuyucuya temel bilim ve teknolojideki yeni eğilimleri bildirir. JTOM, başvuruları araştırma makaleleri, derleme makaleleri ve kısa notlar şeklinde kabul eder.
Endüstri mühendisliği alanında çeşitli bilimsel araştırmaların yayımlanması için oluşturulan dergiye ilişkin tüm bildiriler ve ilgili prosedürler https://dergipark.org.tr/jtom adresinden gerçekleştirilebilir. Tüm bilimsel sorumluluklar, makalenin yazarlarına aittir.
Daha fazla yardım için https://aybu.edu.tr/jtom/ ya da Dergipark Teknik Desteği ziyaret ediniz.
Bilime ve JTOM'a yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,Dergide Makale İşleme Ücreti (APC) veya başvuru ücreti yoktur.


Dergi EBSCO, ERIH PLUS, ESJI, MIAR, ROAD, GOOGLE SCHOLAR, ACADEMIC RESOURCE INDEX, SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR, INDEX COPERNICUS, ROOT INDEXING, ASOS INDEX, I2OR, ISI ve SOBIAD indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergi ayrıca aşağıdaki dizinler ve platformlar tarafından değerlendirilme sürecindedir: ULAKBIM TR (ulusal); SCOPUS

Journal of Turkish Operations Management

ISSN 2630-6433 | e-ISSN 2630-6433 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | http://ybu.edu.tr/jtom/content_detail-257-529-journal-of-turkish-operations-management.html?src=0
Kapak Resmi


Journal of Turkish Operations Management(JTOM); Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yılda iki kez(Haziran-Aralık) İngilizce, Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde yayımlanan; Endüstri Mühendisliği konularında araştırma yapan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi, bilim ve teknolojinin teorik ve bazı uygulamalı yönlerini kapsayarak okuyucuya temel bilim ve teknolojideki yeni eğilimleri bildirir. JTOM, başvuruları araştırma makaleleri, derleme makaleleri ve kısa notlar şeklinde kabul eder.
Endüstri mühendisliği alanında çeşitli bilimsel araştırmaların yayımlanması için oluşturulan dergiye ilişkin tüm bildiriler ve ilgili prosedürler https://dergipark.org.tr/jtom adresinden gerçekleştirilebilir. Tüm bilimsel sorumluluklar, makalenin yazarlarına aittir.
Daha fazla yardım için https://aybu.edu.tr/jtom/ ya da Dergipark Teknik Desteği ziyaret ediniz.
Bilime ve JTOM'a yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,Dergide Makale İşleme Ücreti (APC) veya başvuru ücreti yoktur.


Dergi EBSCO, ERIH PLUS, ESJI, MIAR, ROAD, GOOGLE SCHOLAR, ACADEMIC RESOURCE INDEX, SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR, INDEX COPERNICUS, ROOT INDEXING, ASOS INDEX, I2OR, ISI ve SOBIAD indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergi ayrıca aşağıdaki dizinler ve platformlar tarafından değerlendirilme sürecindedir: ULAKBIM TR (ulusal); SCOPUS

Creative Commons License
Journal of Turkish Operations Management (JTOM) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Sosyal Medya

18464