ISSN: 2630-6433
e-ISSN: 2630-6433
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Journal of Turkish Operations Management(JTOM); Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yılda iki kez(Haziran-Aralık) İngilizce, Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde yayımlanan; Endüstri Mühendisliği konularında araştırma yapan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi, bilim ve teknolojinin teorik ve bazı uygulamalı yönlerini kapsayarak okuyucuya temel bilim ve teknolojideki yeni eğilimleri bildirir. JTOM, başvuruları araştırma makaleleri, derleme makaleleri ve kısa notlar şeklinde kabul eder.
Endüstri mühendisliği alanında çeşitli bilimsel araştırmaların yayımlanması için oluşturulan dergiye ilişkin tüm bildiriler ve ilgili prosedürler https://dergipark.org.tr/jtom adresinden gerçekleştirilebilir. Tüm bilimsel sorumluluklar, makalenin yazarlarına aittir.
Daha fazla yardım için https://aybu.edu.tr/jtom/ ya da Dergipark Teknik Desteği ziyaret ediniz.
Bilime ve JTOM'a yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,Dergide Makale İşleme Ücreti (APC) veya başvuru ücreti yoktur.


Dergi TR DİZİN, EBSCO, ERIH PLUS, ESJI, MIAR, ROAD, GOOGLE SCHOLAR, ACADEMIC RESOURCE INDEX, INDEX COPERNICUS, ROOT INDEXING, ASOS INDEX, ve SOBIAD indeksleri tarafından taranmaktadır.

2021 - Cilt: 5 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Dengeli iş yükü ataması için şoför çizelgeleme problemi: Bir lojistik firmasında uygulama

Araştırma Makalesi

Comparison of Covid-19 Vaccines Under Different Coverage Levels and Delivery Periods

Araştırma Makalesi

Stok yönetimi için ABC - Küresel Bulanık AHS - ELECTRE tabanlı melez grup karar verme yöntemi ve bir uygulama

Araştırma Makalesi

MODELLING AND PREDICTING THE GROWTH DYNAMICS OF COVID-19 PANDEMIC: A COMPARATIVE STUDY INCLUDING TURKEY

Araştırma Makalesi

Sezgisel Ağ Tabanlı Konum Tahsis Analiz Algoritmaları ile Tesis Yeri Optimizasyonu: İtfaiye Tesisleri Yer Seçimi Örneği

Araştırma Makalesi

Bir imalat firmasında en iyi ürün kalitesi için lazer ile kesim parametrelerinin en iyilenmesi

Araştırma Makalesi

Toplu ulaşım sistemlerinde çok amaçlı şoför çizelgeleme problemi: Kırşehir ili örneği

Araştırma Makalesi

Web Sitesi Tasarım Aşamasındaki Kriterlerin Önem Derecelerinin Bulanık Fucom ile Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Quality function deployment implementation on service sector

Araştırma Makalesi

Bir Kamu Kurumunun Yemekhane Bölümündeki Tehlike Kaynaklarının Sıralama Temelli Ağırlıklandırma Yöntemleriyle Önceliklendirilmesi

Araştırma Makalesi

Performance Measurement in Cargo Distribution Center A Case Study

Araştırma Makalesi

Investigation of a Non-Linear Cramér-Lundberg Risk Model

Araştırma Makalesi

Novel last mile delivery models in terms of sustainable urban logistics

Araştırma Makalesi

Classification of SARS-CoV-2 Variants in Turkey

Araştırma Makalesi

Geri Dönüşüm Atıklarının Toplanmasında Rota Optimizasyonu: Alanya İlçesinde Bir Uygulama

Bilgilendirme

Creative Commons License
Journal of Turkish Operations Management (JTOM) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Sosyal Medya

18464

222931969713762       13765   logo   logo-minik.png 20029

ResearchBibici2.pngRoot Indexing173961981720031

204382049420495