Journal of Turkish Operations Management
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2630-6433 | e-ISSN 2630-6433 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | http://ybu.edu.tr/jtom/content_detail-257-529-journal-of-turkish-operations-management.html?src=0


Journal of Turkish Operations Management(JTOM); Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yılda iki kez(Haziran-Aralık) İngilizce, Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde yayımlanan; Endüstri Mühendisliği konularında araştırma yapan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi, bilim ve teknolojinin teorik ve bazı uygulamalı yönlerini kapsayarak okuyucuya temel bilim ve teknolojideki yeni eğilimleri bildirir. JTOM, başvuruları araştırma makaleleri, derleme makaleleri ve kısa notlar şeklinde kabul eder.
Endüstri mühendisliği alanında çeşitli bilimsel araştırmaların yayımlanması için oluşturulan dergiye ilişkin tüm bildiriler ve ilgili prosedürler https://dergipark.org.tr/jtom adresinden gerçekleştirilebilir. Tüm bilimsel sorumluluklar, makalenin yazarlarına aittir.
Daha fazla yardım için https://aybu.edu.tr/jtom/ ya da Dergipark Teknik Desteği ziyaret ediniz.
Bilime ve JTOM'a yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,Dergide Makale İşleme Ücreti (APC) veya başvuru ücreti yoktur.


Dergi TR DİZİN, EBSCO, ERIH PLUS, ESJI, MIAR, ROAD, GOOGLE SCHOLAR, ACADEMIC RESOURCE INDEX, INDEX COPERNICUS, ROOT INDEXING, ASOS INDEX, ve SOBIAD indeksleri tarafından taranmaktadır.

Journal of Turkish Operations Management

ISSN 2630-6433 | e-ISSN 2630-6433 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | http://ybu.edu.tr/jtom/content_detail-257-529-journal-of-turkish-operations-management.html?src=0
Kapak Resmi


Journal of Turkish Operations Management(JTOM); Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yılda iki kez(Haziran-Aralık) İngilizce, Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde yayımlanan; Endüstri Mühendisliği konularında araştırma yapan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi, bilim ve teknolojinin teorik ve bazı uygulamalı yönlerini kapsayarak okuyucuya temel bilim ve teknolojideki yeni eğilimleri bildirir. JTOM, başvuruları araştırma makaleleri, derleme makaleleri ve kısa notlar şeklinde kabul eder.
Endüstri mühendisliği alanında çeşitli bilimsel araştırmaların yayımlanması için oluşturulan dergiye ilişkin tüm bildiriler ve ilgili prosedürler https://dergipark.org.tr/jtom adresinden gerçekleştirilebilir. Tüm bilimsel sorumluluklar, makalenin yazarlarına aittir.
Daha fazla yardım için https://aybu.edu.tr/jtom/ ya da Dergipark Teknik Desteği ziyaret ediniz.
Bilime ve JTOM'a yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,Dergide Makale İşleme Ücreti (APC) veya başvuru ücreti yoktur.


Dergi TR DİZİN, EBSCO, ERIH PLUS, ESJI, MIAR, ROAD, GOOGLE SCHOLAR, ACADEMIC RESOURCE INDEX, INDEX COPERNICUS, ROOT INDEXING, ASOS INDEX, ve SOBIAD indeksleri tarafından taranmaktadır.
Cilt 4 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi
  Sayfalar 409 - 423
  İsmail BIÇAKÇI, Yusuf Tansel İÇ, Esra KARASAKAL, Berna DENGİZ
 2. Investigating Covid 19 data for G20, EU and OECD countries via using time series analysis & cluster analysis
  Sayfalar 424 - 432
  Mehmet Güray ÜNSAL, Reşat KASAP
 3. Ergonomic personnel-task scheduling problem: A medium voltage insurance production application
  Sayfalar 433 - 448
  Hacı Mehmet ALAKAŞ, Mehmet PINARBAŞI, İsmet SÖNMEZ, Ahmet YÜKSEL
 4. Tedarikçi seçiminde kullanılan çok kriterli karar verme metotları
  Sayfalar 449 - 478
  Adem PINAR
 5. Organizasyon firması için COVID-19 pandemi döneminde aylık personel atama ve çizelgeleme probleminin çözümü: bir uygulama
  Sayfalar 479 - 493
  Ahmet CÜREBAL, Serkan KOÇTEPE, Tamer EREN
 6. Türkiye’nin elektrik üretiminde doğalgaz talep tahminleri
  Sayfalar 494 - 508
  Çetin Önder İNCEKARA
 7. Application of r-vine copula method in Istanbul stock market data: A case study for the construction sector
  Sayfalar 509 - 518
  Hajar FARNOUDKIA, Vilda PURUTÇUOĞLU
 8. Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Öznel İş Yükü ve Akademik Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 519 - 535
  Pelin TOKTAŞ, Gülin Feryal CAN, Aysel GÜVEN
 9. Demir Çelik Sektöründe Yatırım Kararının Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile Analizi
  Sayfalar 536 - 548
  Burcu ÖZCAN, Elif YILMAZER
 10. Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama
  Sayfalar 549 - 563
  Serap ERCAN CÖMERT, Harun Reşit YAZGAN, Ecem NÜKTE KILIÇ
Dizinler

Creative Commons License
Journal of Turkish Operations Management (JTOM) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Sosyal Medya

18464