ISSN: 2630-6433
e-ISSN: 2630-6433
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Journal of Turkish Operations Management(JTOM); Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yılda iki kez(Haziran-Aralık) İngilizce, Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde yayımlanan; Endüstri Mühendisliği konularında araştırma yapan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi, bilim ve teknolojinin teorik ve bazı uygulamalı yönlerini kapsayarak okuyucuya temel bilim ve teknolojideki yeni eğilimleri bildirir. JTOM, başvuruları araştırma makaleleri, derleme makaleleri ve kısa notlar şeklinde kabul eder.
Endüstri mühendisliği alanında çeşitli bilimsel araştırmaların yayımlanması için oluşturulan dergiye ilişkin tüm bildiriler ve ilgili prosedürler https://dergipark.org.tr/jtom adresinden gerçekleştirilebilir. Tüm bilimsel sorumluluklar, makalenin yazarlarına aittir.
Daha fazla yardım için https://aybu.edu.tr/jtom/ ya da Dergipark Teknik Desteği ziyaret ediniz.
Bilime ve JTOM'a yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,Dergide Makale İşleme Ücreti (APC) veya başvuru ücreti yoktur.


Dergi TR DİZİN, EBSCO, ERIH PLUS, ESJI, MIAR, ROAD, GOOGLE SCHOLAR, ACADEMIC RESOURCE INDEX, INDEX COPERNICUS, ROOT INDEXING, ASOS INDEX, ve SOBIAD indeksleri tarafından taranmaktadır.

2023 - Cilt: 7 Sayı: 1

Derleme

Sürdürülebilir İnsani Yardım Lojistiği Alanındaki Yayınların İçerik ve Bibliometrik Açıdan Analizi

Araştırma Makalesi

Bir sipariş toplama deposunda iş birlikçi robot hızının çıktı performansı üzerindeki etkisi

Araştırma Makalesi

Scholarship recipient selection for higher education with AHP, SAW and TOPSIS

Derleme

Türkiye orman ürünleri sektörünün döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz bağlamında değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Pekiştirmeli Öğrenme ile Tenis Oyunu Simülasyonu Gerçekleştirimi

Araştırma Makalesi

The Effect of Green Human Resource Management on Green Supply Chain Management

Araştırma Makalesi

Creating zoning plans with pass theory approach, example of 1/5000 zoning plan

Araştırma Makalesi

Data driven approach for weight restricted data envelopment analysis models with single output

Araştırma Makalesi

Book depreciation methods under intuitionistic fuzzy environment

Araştırma Makalesi

Economic Analysis of Wind Energy Investments Considering Carbon Pricing and Wind Speed Forecasting

Bilgilendirme

Creative Commons License
Journal of Turkish Operations Management (JTOM) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Bilgilendirme

27886

Bilgilendirme

18464

222931969713762       13765   logo   logo-minik.png 20029

ResearchBibici2.pngRoot Indexing173961981720031

204382049420495