e-ISSN: 2717-8250
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
Selçuk Sağlık Dergisi 2024 yılından itibaren yılda 3 sayı (Şubat - Haziran - Kasım) olarak yayınlanacaktır.

2024 yılı için Derleme makale  yayın  kotası dolmuştur.


Selçuk Sağlık Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayın organıdır. Sağlık bilimleri ve tıp alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu alanda nitelikli bir kaynak oluşturmak ve bu alandaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmak amacıyla elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi yılda 3 kez (Mart-Eylül-Aralık) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Selçuk Sağlık Dergisi’nde; sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık hukuku, sağlık turizmi halk sağlığı, ebelik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, fizyoterapi, odyoloji, hemşirelik, gerontoloji, dil ve konuşma terapisi, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, epidemiyoloji ve tıp alanında yazılmış araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır.

2023 - Cilt: 4 Sayı: 3