Selçuk Sağlık Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2717-8250 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |


Selçuk Sağlık Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayın organıdır. Sağlık bilimleri ve tıp alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu alanda nitelikli bir kaynak oluşturmak ve bu alandaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmak amacıyla elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi yılda 2 kez (Nisan ve Kasım) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Selçuk Sağlık Dergisi’nde; sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık hukuku, sağlık turizmi halk sağlığı, ebelik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, fizyoterapi, odyoloji, hemşirelik, gerontoloji, dil ve konuşma terapisi, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, epidemiyoloji ve tıp alanında yazılmış araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır.

Selçuk Sağlık Dergisi

e-ISSN 2717-8250 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi


Selçuk Sağlık Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayın organıdır. Sağlık bilimleri ve tıp alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu alanda nitelikli bir kaynak oluşturmak ve bu alandaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmak amacıyla elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi yılda 2 kez (Nisan ve Kasım) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Selçuk Sağlık Dergisi’nde; sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık hukuku, sağlık turizmi halk sağlığı, ebelik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, fizyoterapi, odyoloji, hemşirelik, gerontoloji, dil ve konuşma terapisi, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, epidemiyoloji ve tıp alanında yazılmış araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır.