Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik Sorumluluk
Yazıların bilimsel içeriği ve etik kurallara uygunluğu yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Dergiye Etik kurul onayı almış ve Helsinki Bildirgesi’ne uygun yazılar kabul edilir. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazar(lar), makalenin “Yöntem” bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. “İnsan” öğesi ile yapılmış çalışmalardaysa yazar(lar), araştırmaya katılan bireylerden yazılı aydınlatılmış onam (written informed consent) alındığını gönderilen makalede belirtmelidir. “Etik Kurul Onay Belgesi” makale DergiPark sistemine yüklenirken ilk aşamada makale ile birlikte ayrı bir dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir.