Sağlık Akademisi Kastamonu
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2548-1010 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Esra DEMİRARSLAN | http://www.dergipark.org.tr/en/sak


Sağlık akademisi Kastamonu'nun tarandığı dizinler:

İndex CopernicusDOAJCrossRefOpen Access Library(OALIB)ASOS IndexTürk MedlineSCILitOPENAIREROAD

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu ve diğer türlerde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmaları da  kapsar. 

Dergi;  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

attribution=setup_tool
page_id="104208951295823">


Sağlık Akademisi Kastamonu

e-ISSN 2548-1010 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Esra DEMİRARSLAN | http://www.dergipark.org.tr/en/sak
Kapak Resmi


Sağlık akademisi Kastamonu'nun tarandığı dizinler:

İndex CopernicusDOAJCrossRefOpen Access Library(OALIB)ASOS IndexTürk MedlineSCILitOPENAIREROAD

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu ve diğer türlerde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmaları da  kapsar. 

Dergi;  yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

attribution=setup_tool
page_id="104208951295823">


Yazarların dikkatine

Sağlık Akademisi Kastamonu dergisine gönderilen makalelerin ön kontrol, değerlendirme ve düzenleme aşamaları ortalama 5 ay sürmektedir. Tüm süreçlerde herhangi bir ilerleme gerçekleştiğinde dergipark tarafından ilgililere otomatik olarak bilgilendirme amaçlı elektronik posta gönderilmektedir. Herhangi bir aşamada 5 aydan daha uzun süredir hiç hareket olmadığını düşünen yazarlarımızın spam/junk elektronik posta kutularını kontrol etmelerini, dergiparktan gelen emailler spam/junk kutusuna düşüyorsa birkaç kere "bu e-posta spam/junk değil" seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinize

Açık Erişim

open-access-logo.png