e-ISSN: 2548-1010
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Esra DEMİRARSLAN
Kapak Resmi
       
Sağlık Akademisi Kastamonu Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, Open Access Library(OALIB), ASOS Index, Türk Medline, SCILit, OPENAIRE, ROAD'da indekslenmektedir.

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makaleler, derlemeler, olgu sunumları ve diğer türdeki çalışmaları ve multidisipliner alanlardaki çalışmaları kapsamaktadır. Yayınladığı makalelerde, ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uymayı, ticari kaygı taşımamayı amaçlar.

2023 - Cilt: 8 Sayı: 2

Derleme

Analjezik Sistemi Etkileyen Potansiyel Yollar

Araştırma Makalesi

Pandemi Sürecinde Günübirlik Cerrahi Geçiren Hastaların Preoperatif Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Derleme

AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Derleme

Probiyotiklerin Genel Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

Başınçlı Pişirmenin Kaldirik Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi ve Toplam Fenolik Madde Miktarı Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Assessment of Immunosuppressive Therapy Adherence in Transplantation Patients

Araştırma Makalesi

Türkiye ve KKTC'de Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Derleme

The Impact of the Pandemic on Caregivers of People with Autism Spectrum Disorders: a scoping review

Derleme

Egzersizin Kahverengi Yağ Dokusu, Mitokondriyal Fonksiyon, Oksidatif Stres ve Mitohormesis Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Kardiyovasküler Alanda Çalışan Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kullanım Durumları

Araştırma Makalesi

Kadına Yönelik Şiddetin Belirleyicileri: Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Diğer Faktörler

Araştırma Makalesi

EXAMINATION OF CORONAVIRUS ANXIETY AND SLEEP QUALITY OF NURSES DURING COVID-19 PANDEMIC

Araştırma Makalesi

Çocukluk Çağı Asılarının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Aşı Reddi

Araştırma Makalesi

Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocukların Disleksi Açısından Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Bir Pandemi Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Korkusunun Tükenmişlik ile İlişkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

İşyeri Hekimlerinin Eğitimleri, Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Modifiye e-Delphi Analizi Çalışması

Derleme

Yaşam Sonu Bakımda Onurun Korunması

Derleme

COVID-19 ve Eşitsizlikler

Derleme

Hemşire Tarafından Yapılan Çalışmalar Engelli Bireylerin Sağlık Davranışlarını Geliştirebilir mi?

Derleme

The Role And Importance Of The Use Of Sımulatıon In Mıdwıfery Educatıon

Olgu Sunumu

Bir Olgu Sunumu: Acil klinikte Kist Hidatik Rüptüre ve Hemşirelik Yönetimi

Araştırma Makalesi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitime Devam Eden Hemşirelerin İstatistik Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazarların dikkatine

Sağlık Akademisi Kastamonu dergisine gönderilen makalelerin ön kontrol, değerlendirme ve düzenleme aşamaları ortalama 5 ay sürmektedir. Tüm süreçlerde herhangi bir ilerleme gerçekleştiğinde dergipark tarafından ilgililere otomatik olarak bilgilendirme amaçlı elektronik posta gönderilmektedir. Herhangi bir aşamada 5 aydan daha uzun süredir hiç hareket olmadığını düşünen yazarlarımızın spam/junk elektronik posta kutularını kontrol etmelerini, dergiparktan gelen emailler spam/junk kutusuna düşüyorsa birkaç kere "bu e-posta spam/junk değil" seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinize

Açık Erişim

open-access-logo.png

os autores podem solicitar qualquer alteração no prazo de 4 dias per Número Especial CIRSVASQ

Sağlık Akademisi Kastamonu, 2017 yılından itibaren UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.