e-ISSN: 2548-1010
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Esra DEMİRARSLAN
Kapak Resmi
       
Sağlık Akademisi Kastamonu Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, Open Access Library(OALIB), ASOS Index, Türk Medline, SCILit, OPENAIRE, ROAD'da indekslenmektedir.

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makaleler, derlemeler, olgu sunumları ve diğer türdeki çalışmaları ve multidisipliner alanlardaki çalışmaları kapsamaktadır. Yayınladığı makalelerde, ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uymayı, ticari kaygı taşımamayı amaçlar.

2022 - Cilt: 7 Sayı: Covid-19 Ek Sayısı

Araştırma Makalesi

Servikal mekanik intermitant traksiyonun servikal disk henrili hastalarda klinik ve fonksiyonel durum üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

Gebe kadınların aile stresörleri ile başa çıkma yöntemleri ve karşılıklı mutluluk durumlarının değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Toplumun çevreye ilişkin tutumu, geri dönüşüm niyetine ilişkin toplumsal kurallar ve ilişkili faktörler

Derleme

Doğal Orifislerden Transluminal Endoskopik Cerrahi ve Hemşirelik

Araştırma Makalesi

Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasında Ventrogluteal Alanı Kullanma Ve Bilgi Durumları

Araştırma Makalesi

Empatik Eğilim, Özgeci Davranış ve Kan Bağışı

Araştırma Makalesi

KOAHLI BİREYLERDE SOLUNUM EGZERSİZİ VE İNHALER CİHAZ KULLANIMININ BAZI SEMPTOMLARA VE PSİKOSOSYAL PARAMETRELERE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

Kraniosinostoz Cerrahisinde Anestezi ve Transfüzyonun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Araştırma Makalesi

Aile Hekimliği Sertifikasyon Eğitimine Katılan Aile Hekimliğine Yeni Başlamış Hekimlerin Tükenmişlik Durumlarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Birinci Trimester Maternal Hemoglobin ve B12 Vitamini Düzeylerinin Yenidoğan Antropometrik Ölçümleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Derleme

Siroz Hastalığı Olan Bireyler İçin Web Tabanlı Hemşirelik Eğitim Programı

Araştırma Makalesi

Bir Çimento Fabrikasında Toz Seviyelerinin Belirlenmesi ve Çalışan Sağlığı Üzerine Etkileri

Derleme

Analjezik Sistemi Etkileyen Potansiyel Yollar

Derleme

Anne Sütünden Bebeğe Geçen Kimyasal ve Toksik Maddeler

Araştırma Makalesi

Ulusal ve Uluslararası Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ağ Kullanımı ile Yalnızlık Düzeyi Arasındaki ilişki

Araştırma Makalesi

Pandemi Sürecinde Günübirlik Cerrahi Geçiren Hastaların Preoperatif Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

BİR GRUP ANNENİN ANNE SÜTÜ VE EMZİRME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ

Araştırma Makalesi

ÖĞRETMEN ADAY ADAYLARININ İLKYARDIM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Derleme

Epilepsi Hastalarında Uygulanan Ketojenik Diyet Çeşitleri ve Etkinlikleri

Araştırma Makalesi

Multimorbity in brazilian elderly and the relationship with the use of health services

Olgu Sunumu

Guillain-Barré Sendromlu Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Derleme

TÜRKİYE’DE YENİDOĞANLARA UYGULANAN GELENEKSEL YÖNTEMLER: NEDENLERİ VE SONUÇLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Araştırma Makalesi

Yeni Mezun Hemşireler Mesleki Açıdan Kendilerini Ne Kadar Yeterli Hissediyor?

Araştırma Makalesi

Perspectives of family health nurses on their role as health educators

Yazarların dikkatine

Sağlık Akademisi Kastamonu dergisine gönderilen makalelerin ön kontrol, değerlendirme ve düzenleme aşamaları ortalama 5 ay sürmektedir. Tüm süreçlerde herhangi bir ilerleme gerçekleştiğinde dergipark tarafından ilgililere otomatik olarak bilgilendirme amaçlı elektronik posta gönderilmektedir. Herhangi bir aşamada 5 aydan daha uzun süredir hiç hareket olmadığını düşünen yazarlarımızın spam/junk elektronik posta kutularını kontrol etmelerini, dergiparktan gelen emailler spam/junk kutusuna düşüyorsa birkaç kere "bu e-posta spam/junk değil" seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinize

Açık Erişim

open-access-logo.png

Sağlık Akademisi Kastamonu, UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.