İntihal Takibi

Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi  Uluslararası Medikal Dergi Editörleri Konseyi (ICMJE), ve yayın etiği kuralları komitesi (COPE) kriterlerine uygundur. Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir.

İntihal Politikası

İntihal ile ilgili Committee on Publication Ethics (COPE)in tüm şartlarını ve koşullarını kabul eder ve intihal girişimi kanıtlandığında, COPE' de belirlenen iş akışlarına dayanarak hareket edilir. 

Yayın kurulu, Online İntihal Tespiti İçin Tarama Aracı olarak Ithenticate programını kullanmaktadır.  

Elde edilen intihal oranının %20'yi geçmemesi istenmektedir. 

Sağlık Akademisi Kastamonu, UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.