Amaç ve Kapsam

Sağlık Akademisi Kastamonu, tıp, sosyal ve sağlık bilimleri ile ilgili multidisipliner alanlarda klinik ve deneysel özgün makaleler, derlemeler, olgu sunumları, video kayıtları, görüntü tasarımları ve çalışmaları içermektedir. Derginin amacı, tıp, sağlık bilimleri ve sağlığı ilgilendiren sosyal alanlarla ilgili makaleler yayınlamanın yanı sıra multidisipliner makalelerin yanı sıra video kaydı/sağlıkla ilgili sanatsal tasarımlar gibi farklı yayınlara ortam sağlamaktır. sağlıkla ilgili çalışmalar yayınlanabilir. Dergi, yayınladığı makalelerde ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uymayı, ticari kaygı taşımamayı amaçlar. Dergi, yayınlanmayı bekleyen makale sayısı ne olursa olsun, gönderilen makalelerin süreçlerini en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/9008


Dergide
Acil Tıp, Adli Tıp, Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, Aile Hekimliği, Algoloji, Anatomi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Askeri Sağlık Hizmetleri, Beyin Cerrahisi, Biyofizik, Biyoistatistik, Çocuk Acil, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Genetik Hastalıklar , Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Metabolik Hastalıklar, Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Romatoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Cerrahisi, Neonatoloji, pediatrik üroloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, El Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Fizyoloji, Genel Cerrahi, Cerrahi Onkoloji, Gastroenteroloji Cerrahisi, Genel Cerrahi, Savaş Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Havacılık, Histoloji ve Embriyoloji, Dahiliye, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji, Geriatri, Hematoloji, Dahiliye, Nefroloji, Tıbbi Onkoloji, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Meslek ve Meslek Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Perinatoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Nükleer Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Romatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Askeri Psikiyatri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Spor Hekimliği, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, Temel İmmünoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Viroloji, Tıbbi Patoloji, Tıp Eğitimi, Tıp Tarihi ve Etik, Üroloji, Yoğun Bakım, Ağız ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Protez Diş Hekimliği, Restoratif Diş Hekimliği, Döllenme ve Suni Tohumlama, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve Yönetimi, Veteriner Anatomisi, Veteriner Biyokimyası, Veteriner Cerrahisi, Veteriner Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Farmakolojisi ve Toksikolojisi, Veteriner Fizyolojisi, Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Veterinerlik Tarihçesi ve Etiği, Veteriner Histolojisi ve Veteriner Mikrobiyoloji, Veteriner Mikrobiyoloji , Veteriner Parazitoloji, Veteriner Genetik ve Biyoistatistik, Farmasötik Biyokimya, Eczacılık Yönetimi, Eczacılıkta Analitik Kimya, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik, Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Eğitimi, Hemşireliğin Temelleri, Hemşirelik Yönetimi, Psikiyatri Hemşireliği, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Konuşma ve Dil Terapisi, Occup Rehabilitasyon, Odyoloji, Sinirbilim, Toksikoloji, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer), Sağlık Bilişimi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Fiziği, Sağlık Yönetimi alanlarında Ulusal Terapi, Fizyopatoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında 
Özgün araştırmalar, derleme makaleler, olgu sunumları, video kayıtları ve sanatsal çalışmalar yayınlanmaktadır. Sağlık Akademisi Kastamonu, tıp, sağlık ve sosyal bilimlerin kesiştiği noktada multidisipliner çalışmaların yayınlanabileceği bir dergi olmayı hedeflemekte, ayrıca disiplinlere özgü makalelere de yer vermektedir. Gönderilen bilimsel makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı ve yayınlanmak üzere başka bir dergide incelemeye alınmamış olmalıdır. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmayan bilimsel makaleler değerlendirmeye alınmaz.
Dergi tarafından onaylanan raporlama yönergeleri aşağıda listelenmiştir:
- Gözlemsel, kohort, vaka kontrol ve kesitsel çalışmalar: STROBE (http://www.strobe-statement.org/)
- Nitel çalışmalar: COREQ http://cdn.elsevier.com/promis_misc/ISSM_COREQ_Checklist.pdf
- Yarı deneysel/randomize olmayan denemeler: TREND https://www.cdc.gov/trendstatement/index.html
- Randomize (ve yarı randomize) kontrollü çalışmalar: CONSORT( http://www.consort-statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/English_tr/Turkish%20CONSORT%20Statement.pdf
- Tanısal Doğruluk-Değerlendirme Ölçeği Çalışması: STARD https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-stard-2015-kriterlerin-turkce-uyarlamasi-tani-dogrulugu-calismalarinin-raporkazansi-icin-bir-kilavuz-85106.html
-Sistematik inceleme ve meta-analizler: PRISMA http://prisma-statement.org/documents/PRISMA%20Turkish%20checklist.pdf
- Epidemiyolojide Gözlemsel Çalışmaların Meta Analizi: MOOSE https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ISSM_MOOSE_Checklist.pdf
- Kalite iyileştirme çabaları: SQUIRE : http://squire-statement.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=471Sağlık Akademisi Kastamonu, UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.