Açık Erişim

Açık Erişim Politikası

Dergi Açık Erişimli olup yayınlanan bilimsel yazılara kullanıcı veya kurumlar ücretsiz olarak erişebilecektir. Kullanıcılara, Sağlık Akademisi Kastamonu (SAK) dergisindeki makalelerin tam metinlerini yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, basmak, arama yapmak veya bağlantı kurmak için izin verilmiştir. Bu, Budapeşte Açık  Erişim İnsiyatifinin (BOAİ) açık erişim tanımı ile uyumludur. 


TELİF HAKKI DÜZENLEMESİ'nde belirtildiği üzere;

Makalenin; bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir ve imza ederler. Bu vesileyle makalenin telif hakkı Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi’ ne devredilmiş ve yayımlanabilmesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır ve bütün bu durumlarda makalenin Sağlık Akademisi Kastamonu Dergisi tarafından yayımlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.  Bununla birlikte yazarların

1.    Telif hakkı dışında kalan patent vb. bütün tescil edilmiş haklar,

2.   Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında, makalenin tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,

3.    Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı saklıdır.

 

Sağlık Akademisi Kastamonu, UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.