Hakkında

Sağlık Akademisi Kastamonu Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, Open Access Library(OALIB), ASOS Index, Türk Medline, SCILit, OPENAIRE, ROAD'da indekslenmektedir.

Sağlık Akademisi Kastamonu, sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makaleler, derlemeler, olgu sunumları ve diğer türdeki çalışmaları ve multidisipliner alanlardaki çalışmaları kapsamaktadır. Yayınladığı makalelerde, ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uymayı, ticari kaygı taşımamayı amaçlar.

Sağlık Akademisi Kastamonu, UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.