e-ISSN: 2618-5946
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gültekin ÖZDEMİR
Kapak Resmi
       

"International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences" (JAEFS) Dergisi, Tarım, Gıda ve Çevre konularında orijinal araştırma makalelerini yayınlayan Uluslararası Hakemli bir dergidir. 2018 yılından beri Dergide yayınlanan tüm makaleler TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında indekslenmektedir. Dergide yayınlanan Makaleler Doçentlik başvurularında ve Akademik Teşvik kapsamında kullanılabilmektedir. 

JAEFS, bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli periyodik bir dergidir.

Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda 4 sayı yayınlamaktadır.

Derginin yayın dili İngilizcedir. 

Dergide yayınlanan her makale için "A Digital Object Identifier (DOI)" numarası verilmektedir.

Makale Başvuru, Hakem Değerlendirme ve Makale Yayınlama işlemlerinin tümü TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir.  Makale Gönder 


2022 - Cilt: 6 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

FACTORS INFLUENCING EXPORT PERFORMANCE OF GINGER (Zinbiger officinale) IN NIGERIA.

Araştırma Makalesi

present situation of agricultural information needs and accessibility of women farmers in imbulpe ds division in sri lanka


19514

19515

19516