e-ISSN: 2618-5946
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Gültekin ÖZDEMİR
Kapak Resmi
       

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences (JAEFS); bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda 4 sayı yayınlamaktadır. Derginin yayın dili İngilizcedir.

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences dergisi tarım, çevre ve gıda bilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırma ve derleme makaleler ile literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences dergisinin kapsamı; ziraat mühendisliği ve teknolojisi, çevre mühendisliği ve teknolojisi, gıda mühendisliği ve teknolojisi, tarım, çevre, gıda, tarım tarihi, ziraat ekonomisi, agronomi, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, biyokimya, biyoteknoloji, biyoinformatik ve veri bilimi, tarla bitkileri, süt ürünleri bilimi, uzatma bilimi ve eğitimi, entomoloji, çevre bilimi, balık ve balıkçılık, gıda işleme, gıda kimyası, yemek kültürü, gıda sağlığı ve beslenme, yemek tarihi, gıda endüstrisi geliştirme, gıda pazarlama, gıda politikası ve uygulamaları, besin güvenliği, ormancılık, bahçe bitkileri, bilgi teknolojileri ve sistemleri, sulama, moleküler biyoloji, organik tarım, bitki fizyolojisi, bitki ıslahı, bitki koruma, bitki bilimleri, hassas tarım, kırsal kalkınma ve politika, sürdürülebilir tarım, toprak bilimi, bitki besleme, enerji bitkileri, veteriner, su kaynakları bilimleri vb. tarım, gıda ve çevre bilimleri ile ilgili tüm alanlardır.

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, DOAJ, AGRIS, CAB Abstracts, AGORA, SOBIAD, Scilit, ROAD, Neliti, WorldCat, ESJI, Base, IFIS, CNKI ve diğer ilgili indekslerde indekslenmektedir.

Dergimizde yayınlanan makaleler, ülkemizde Doçentlik başvuruları ile akademik teşvik ve diğer akademik atanma ve yükseltilme başvurularında kullanılabilmektedir.

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Investigation of durum wheat genotypes (Triticum durum Desf.) in terms of quality and some agronomic traits

Araştırma Makalesi

Effect of Different Potassium Fertilizers on Yield and Quality of Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Under Drought Stress Conditions

by-nc.png

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences dergisinin içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir. Yazarlar, International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences dergisinde yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. 

Web: dergipark.org.tr/jaefs  E-mail: editor@jaefs.com WhatsApp: +90 850 309 59 27