Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/basbed


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Enstitü Kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı yayınlamaktadır. Yayınlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Ebscohost, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index ve Citefactor tarafından taranmaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/basbed
Kapak Resmi


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Enstitü Kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı yayınlamaktadır. Yayınlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Ebscohost, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index ve Citefactor tarafından taranmaktadır.

Dizinler