ISSN: 2148-4147
e-ISSN: 2148-4155
Başlangıç: 2002
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi Hakkında
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi ilk olarak 1984 yılında "Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi" adı ile kurulmuş olup 2004 yılından itibaren düzenli olarak basılmaktadır. Derginin ismi 2014 yılında "Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi" olarak değiştirilmiştir.
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanlarda akademik kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Dergide, mühendislik bilimlerinde yapılan bilimsel ve özgün araştırmalara, teknik notlara ve güncel derlemelere yer verilmektedir. Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Önemli duyuruları görmek için tıklayınız.

Üye olunan ulusal/uluslararası veri tabanları ve indeksler
Index Copernicus : 2012-
DOAJ : Ağustos 2015-
TR-Dizin : Aralık 2014-

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
ISSN: 2148-4147   e-ISSN: 2148-4155

Derginin eski adı (2002-2013) 
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
ISSN: 1301-3408   e-ISSN: 2146-989X

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2021 - Cilt: 26 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

22. ANALYSIS AND COMPARISON OF THE FUEL PROPERTIES OF BIO-OILS PRODUCED BY CATALYTIC FAST PYROLYSIS OF Tectona grandis

Derleme

YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Araştırma Makalesi

Determination of Temperature Variabilities and Trends in Turkey

Araştırma Makalesi

KURBAĞA BALDIRININ İZOMETRİK KASILMASINDA APONEVROZ VE ELYAF YÖNELİMİNİN KUVVET VE SAYISAL KARARLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

BÜYÜKŞEHİR ÖLÇEĞİNDE MAHALLE BAZINDA TANIMLANAN KİRALIK KONUT ALT BÖLGELERİNİN ÇOK DÜZEYLİ ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

ÇOK PARÇALI BASINÇ ÇUBUKLARININ JAYA ALGORİTMASI İLE OPTİMUM TASARIMI

Araştırma Makalesi

OPTIMIZATION OF NON-TRADITIONAL TUNED MASS DAMPER FOR DAMPED STRUCTURES UNDER HARMONIC EXCITATION

Araştırma Makalesi

An EIGENVALUE SOLUTION OF FUNCTIONALLY GRADED NANOBEAM with an ATTACHED SPRING MASS SYSTEM

Araştırma Makalesi

KİLLİ ZEMİNLERİN SAHAYA ÖZEL DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞ ANALİZİNİN TBDY (2018) İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

FRP LİFLERİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNİN KAYMA MUKAVEMETİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ KESME KUTUSU DENEYİ KULLANARAK ARAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

BIM-BASED ENERGY ANALYSIS AND DESIGN TOOLS FOR LEED CERTIFICATION

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr