ISSN: 2148-4147
e-ISSN: 2148-4155
Başlangıç: 2002
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi Hakkında
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi ilk olarak 1984 yılında "Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi" adı ile kurulmuş olup 2004 yılından itibaren düzenli olarak basılmaktadır. Derginin ismi 2014 yılında "Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi" olarak değiştirilmiştir.
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanlarda akademik kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Dergide, mühendislik bilimlerinde yapılan bilimsel ve özgün araştırmalara, teknik notlara ve güncel derlemelere yer verilmektedir. Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Önemli duyuruları görmek için tıklayınız.

Üye olunan ulusal/uluslararası veri tabanları ve indeksler
Index Copernicus : 2012-
DOAJ : Ağustos 2015-
TR-Dizin : Aralık 2014-

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
ISSN: 2148-4147   e-ISSN: 2148-4155

Derginin eski adı (2002-2013) 
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
ISSN: 1301-3408   e-ISSN: 2146-989X

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2022 - Cilt: 27 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

15. ATIKSU TOPLAMA SİSTEMLERİNDEKİ İŞLETME PROBLEMLERİNİN TANIMLANMASI

Araştırma Makalesi

29. FARKLI HAYVAN GÜBRELERİNİN KOMPOSTLANMASI

Araştırma Makalesi

NUMERICAL HEAT FLUX ANALYSIS OF A TROMBE WALL SYSTEM IN TURKEY

Araştırma Makalesi

YÜKSEK BİNALARIN DİNAMİK TEPKİ ANALİZİ İÇİN DALGA YAYILIMININ İRDELENMESİ

Araştırma Makalesi

Hemzemin Kavşak İyileştirmelerinin Taşıt Emisyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Bursa Örneği

Araştırma Makalesi

TEKİL YÜK ETKİSİ ALTINDA EKSANTRİK MESNETLİ KİRİŞLERİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

MODEL BİR ŞEV İLE DEPREM ÖZELLİKLERİNİN ŞEV STABİLİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

SU AZALTICI KATKI SÜLFONAT ve FOSFAT ANYONİK MONOMERLERİN KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN TAZE HAL ve MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

ANALYSES THE EFFECT OF DEEP EXCAVATION ON THE BEHAVIOUR OF ADJACENT PILE IN SAND

Araştırma Makalesi

STABILITY ANALYSIS OF STONE COLUMN SLOPES UNDER DIFFERENT EARTHQUAKE LOADS

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr