İntihal Kontrolü

Gönderilen makaleler otomatik olarak bulut-tabanlı intihal tespit yazılımları yardımı ile incelenmektedir. Şu an için bu amaçla iThenticate (©) yazılımı kullanılmaktadır. Bu analiz gönderilen makale gelir gelmez yapılan ilk iştir. Genellikle terminoloji kullanımı ve referanslardan doğan yanlış tespitleri önlemek için analiz esnasında makalenin "Kaynakça" kısmı, tekli kelime eşleşmeleri ve %2 ve altı benzerlik tespitleri inceleme dışı bırakılır.

  • Eğer bu inceleme esnasında makale %10'dan az benzerlik gösteriyorsa, intihal testinden geçmiş sayılır.
  • %10 ve fazlası eşleşme bulunduğu takdirde ise, makalenin durumu ilk Editör Toplantısında tartışılır ve makalenin reddine karar verilir. Ancak eğer benzerlik tespit edilen dış içeriğin verasetinden emin olunamıyor ise, makaleye ilişkin işlemler durdurulur ve ilgili benzerlik raporu makale yazarlarına gönderilir. Yazarlardan bu benzerlik raporunu dikkatle incelemeleri; rapora karşılık izahat göndermeleri ve (eğer gerekli ise) makaleyi yeniden düzenlemeleri istenmektedir.