Arşivleme

UUJFE de yayınlanan makaleler TUBITAK ULAKBIM, TUBITAK DERGIPARK, and CENTRAL LIBRARY OF ULUDAG UNIVERSITY tarafından arşivlenmektedir.