Değerlendirme Süreci

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi'nde mühendislik konularıyla ilgili daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır.

Ön değerlendirme (hakem incelemesi öncesi) beş aşamadan oluşur:

  1. İntihal testi: UUMFD'ye gönderilen her makale intihale karşı otomatik araçlar (iThenticate ©) yardımıyla incelenir. İntihale karşı duruşumuz ve intihalin önlenmesine yönelik yaptığımız işlemler hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
  2. Tasarım: Yazım kuralları ve tasarım dergimizle uyumlu olmalıdır. Yazım kurallarını görüntülemek için buraya, şablon dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.
  3. Kapsam: Gönderilen makale UUMFD kapsamında olmalıdır.
  4. Telif hakkı beyanı: Buradan indirilerek doldurulmuş telif hakkı beyanı, bütün makale yazarları tarafından imzalanmış ve makale ile birlikte ek dosya olarak sisteme yüklenmiş olmalıdır.
  5. Muhtemel hakemler / Hakem önerileri: En az üç hakem önerisinde bulunulmalıdır. Önerilen hakemlerden en az biri yazarların bağlı bulundukları kuruluşların dışından olmalıdır. Hakem önerileri dergi editörlüğüne rehber olması amacıyla kullanılmaktadır. Önerilen hakemlere makalenin gönderilip gönderilmeyeceğine hususunda dergi editörlüğü kendi tasarrufuna sahiptir.
Herhangi bir aşamada, gönderilen makalenin ön değerlendirme kurallarına uymadığı tespit edildiğinde, editör kararı iletişim yazarı e-posta ile iletilir. Ön değerlendirmenin muhtemel sonuçları "Beklemede" (değişiklik yapılması / eksiklerin (form, vb.)  tamamlanması gerekmektedir) ya da "Red" şeklindedir. 

Ön değerlendirme sürecini geçen bir makalenin yazar isim ve adresleri silinerek (double blind peer review) hakemlere gönderilmektedir. Bunun için makale içeriğinden (eğer yazıyorsa) yazar isimleri ve kurumları silinir. Ayrıca makalenin xml kaynağı otomatik olarak taranarak herhangi bir aidiyet bilgisinden arınması sağlanır. Bu işlemin ardından makaleye en az iki hakem ataması yapılır.

Hakemler makaleye ilişkin, "Kabul (A)", "Küçük düzeltme" (MN), "Büyük düzeltme" (MJ) veya "Red" (R) şeklinde karar verebilirler. Örneğin bir makale gönderildiği iki hakemin birinden "A", ötekinden "R" aldı ise, makale üçüncü bir hakeme gönderilerek durum netleştirilir. Bu cevapların ardından editör bu hakem kararlarını değerlendirerek makalenin yayımı konusunda kararını verir.