Makale Gönderim Süreci

  1. Makale göndermek için sistemde kullanıcı kaydı oluşturulmalıdır. Yazım kurallarında belirtilen esaslara uygun olarak yazılmış olan makaleler ve ek dosyalar yükleme sistemi üzerinden gönderilmelidir. Gönderilen dosyanın boyutu 7MB (yedi MegaByte) değerini aşmamalıdır.  
  2. U.Ü. Mühendislik Fakültesi telif hakkı formu doldurulup tüm yazarlar tarafından elektronik ortamda imzalanarak veya ıslak imza ile imzalanıp taranarak makale ile birlikte gönderilmelidir. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalı ve bunu telif formunu isim sırasına göre numaralandırıp imzalayarak onaylamalıdır. Hazırlanan telif hakkı formu yükleme sistemi üzerinden ek dosya olarak gönderilmelidir.
  3. Makalelerin türü (Araştırma, Derleme, Teknik Not) gönderim aşamasında mutlaka bildirilmelidir.
  4. Gönderilen her bir makale için konusunda uzman en az üç hakem önerisi yapılmalıdır. Önerilen hakemlerin güncel iletişim bilgileri (WEB adresi, posta adresi, e-posta, telefon numarası) gönderim aşamasında ek dosya olarak yükleme sistemi üzerinde düz-metin (txt) / word (doc) veya pdf formatında yüklenmelidir ya da ilgili makale yükleme sayfasındaki yorum ekleme bölümünde editörlüğe iletilmek üzere belirtilmelidir.
  5. Gönderilen makalelerin İngilizce ve Türkçe özet ve kaynakçalarında eksiklik olmamalıdır. Eksiklik var ise, gönderim reddedilecektir.
  6. Yazım kurallarını görmek için tıklayınız.