Makale Gönderim Süreci

  1. Makale göndermek için sistemde kullanıcı kaydı oluşturulmalıdır. Yazım kurallarında belirtilen esaslara uygun olarak yazılmış olan makaleler ve ek dosyalar yükleme sistemi üzerinden gönderilmelidir. Gönderilen dosyanın boyutu 7MB (yedi MegaByte) değerini aşmamalıdır.  
  2. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi telif hakkı formu doldurulup tüm yazarlar tarafından elektronik ortamda imzalanarak veya ıslak imza ile imzalanıp taranarak makale ile birlikte gönderilmelidir. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalı ve bunu telif hakkı formunu isim sırasına göre numaralandırıp imzalayarak onaylamalıdır. Hazırlanan telif hakkı formu yükleme sistemi üzerinden ek dosya olarak gönderilmelidir. Gönderilmemesi durumunda, önkontrol aşamasında makale reddedilecektir.
  3. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi çıkar çatışması bildirim formu doldurulup tüm yazarlar tarafından elektronik ortamda imzalanarak veya ıslak imza ile imzalanıp taranarak makale ile birlikte gönderilmelidir. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalı ve bunu çıkar çatışması bildirim formunu isim sırasına göre numaralandırıp imzalayarak onaylamalıdır. Hazırlanan çıkar çatışması bildirim formu yükleme sistemi üzerinden ek dosya olarak gönderilmelidir. Gönderilmemesi durumunda, önkontrol aşamasında makale reddedilecektir.
  4. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi yazar katkısı bildirim formu doldurulup tüm yazarlar tarafından elektronik ortamda imzalanarak veya ıslak imza ile imzalanıp taranarak makale ile birlikte gönderilmelidir. Makaledeki tüm yazarlar, yazar katkısı bildirim formunda katkılarını açık isimlerini ilgili alanlarda vererek ve imzalayarak onaylamalıdır. Hazırlanan yazar katkısı bildirim formu yükleme sistemi üzerinden ek dosya olarak gönderilmelidir. Gönderilmemesi durumunda, önkontrol aşamasında makale reddedilecektir.
  5. Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalar için, makalenin ilk gönderim aşamasında Etik Kurul Onay Belgesi de ek dosya olarak gönderilmelidir. Ayrıca çalışma için etik kurul onay belgesi alındığı makalenin giriş ve sonuç bölümlerinde mutlaka belirtilmelidir. Etik kurul onay belgesi gerektirmeyen çalışmalar için, makalenin ilk gönderim aşamasında tüm yazarların imzaladığı "Bu çalışma için etik kurul onayına gerek yoktur." ibaresini içeren .pdf dosyası ek dosya olarak gönderilmelidir.
  6. Makalelerin türü (Araştırma, Derleme, Teknik Not) gönderim aşamasında mutlaka bildirilmelidir.
  7. Gönderilen her bir makale için konusunda uzman en az üç hakem önerisi yapılmalıdır. Önerilen hakemlerin güncel iletişim bilgileri (WEB adresi, posta adresi, e-posta, telefon numarası) gönderim aşamasında, hem makale yükleme sayfasındaki yorum ekleme bölümüne editörlüğe iletilmek üzere girilmeli hem de ek dosya olarak yükleme sistemi üzerinden .docx veya .pdf formatında yüklenmelidir. Gönderilmemesi durumunda, önkontrol aşamasında makale reddedilecektir.
  8. Gönderilen makalelerin İngilizce ve Türkçe özet ve kaynakçalarında eksiklik olmamalıdır. Eksiklik var ise, gönderim reddedilecektir.
  9. Yazım kurallarını görmek için tıklayınız. Yazım kurallarına uymayan taslak makaleler önkontrol aşamasında reddedilecektir.

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr