Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi’nde, yazarların, dergi editörleri/alan editörlerinin, hakemlerin ve yayıncının etik görev ve sorumlulukları konusunda Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar esas alınmaktadır.


Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi’nde gönderilen makaleler daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye de gönderilmemiş olmalıdır. Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarında aittir. Böyle bir durumda Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez. Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergimizde çift kör hakem incelemeleri sonucunda kabul edilen ve yayınlanan bütün makalelere hiçbir şekilde ücret talep edilmez. Açık Erişim konusunda Budapest Open - Access Girişimi (BOAI) tarafından belirtilen ilkelere uymaktayız.


2020 yılı itibariyle, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makalelerin ilk gönderim tarihi ile kabul/red karar tarihleri arasında geçen ortalama süre 17 haftadır.  

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr