Etik Kurallar

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi’nde gönderilen makaleler daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye de gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarında aittir. Böyle bir durumda Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez.