Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-2483 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf


2021 Yılı Haziran sayısı dahil olmak üzere yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilecektir.


Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi her sayıda yayınlanacak makale sayısını 5 (beş) adet ile sınırlandırmıştır.


Yazım kuralları güncellenmiş ve referans sisteminde APA6 ya geçiş yapılmıştır.


Yayın periyodu yılda iki sayıdır. (Haziran ve Aralık aylarında)


Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2147-2483 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf
Kapak Resmi


2021 Yılı Haziran sayısı dahil olmak üzere yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilecektir.


Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi her sayıda yayınlanacak makale sayısını 5 (beş) adet ile sınırlandırmıştır.


Yazım kuralları güncellenmiş ve referans sisteminde APA6 ya geçiş yapılmıştır.


Yayın periyodu yılda iki sayıdır. (Haziran ve Aralık aylarında)