e-ISSN: 2147-2483
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Trakya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimizdeki yoğunluk nedeniyle, 2023 yılının Haziran ayına kadar Trakya Üniversitesi mensuplarından gelecek makaleler sürece alınmayacaktır.

Akademik kendileşmenin (Academic Inbreeding) önüne geçebilmek amacıyla Trakya Üniversitesi mensuplarının yayınlanacak makale sayısı toplam makale sayısının %25'ni geçmeyecektir. Makale sayısına ulaşılması durumunda yazara bilgi verilir ve gelecek sayılar için seçenekler sunulur.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi her sayıda yayınlanacak makale sayısı 2023 yılından itibaren 7 (yedi) olarak belirlenmiştir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.