Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-2483 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf


Dergimiz makale kabulüne açıktır. 
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2147-2483 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf