Başeditör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Caner Ekizceleroğlu
E-posta: canerekizceleroglu@gmail.com
Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Metehan Kaplan
E-posta: metehankaplan@trakya.edu.tr
Dergi İletişim
Ad: Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
E-posta: iibfedergi@trakya.edu.tr