İletişim Bilgileri

Başeditör

Dr. Öğr. Üyesi Caner Ekizceleroğlu
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
canerekizceleroglu@gmail.com

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Metehan Kaplan
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
metehankaplan@trakya.edu.tr

Dergi İletişim

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
iibfedergi@trakya.edu.tr