Başeditör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Aytül ÇOLAK
E-posta: iibfedergi@trakya.edu.tr
Telefon: +902842357363
Adres: Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerleşkesi 22100 Edirne / Merkez
Editör Yardımcısı
Ad: Dr.Öğretim Görevlisi Elvin Dinler
E-posta: elvindinler@gmail.com
Adres:

Trakya Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Balkan Yerleşkesi 22030 EDİRNE