Amaç ve Kapsam

T.Ü. İİBF e- Dergisi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin resmi yayın organıdır. Derginin temel amacı, iktisadi ve idari bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir. Alanında özgün makaleleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan uluslararası bir dergi olarak literatüre katkı sağlamada aracılık işlevini üstlenmektedir.

Kapsam olarak İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri, Uluslararası ilişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sosyoloji, Hukuk Dalları alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca bu disiplinler arasındaki multi-disipliner çalışmalara da açıktır.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

           Creative Commons Lisansı     Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png