Yazım Kuralları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ E-DERGİ
YAZIM KURALLARIDergimize gönderilecek olan yazılar, DergiPark sistemi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf) üzerinden gönderilmeli ve tüm işlemler DergiPark sisteminden yürütülmelidir. Değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim DergiPark sistemi ile gerçekleştirilir.

T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi’nde aşağıda belirtilen şartlara uyan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yazarlara çalışmalarında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu’na uyması tavsiye edilmektedir. Ayrıntılar için Yazım kılavuzu linki: http://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu/ ve Sözlük linki: https://sozluk.gov.tr/ adreslerinden ulaşılabilir. Makale gönderilmeden Word programında mevcut olan yazım ve dil bilgisi kontrolünün yapılması tavsiye edilmektedir.

Hakem değerlendirme sürecinin gecikmeye uğramaması ve sürecin başlatılabilmesi için yazarların dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde düzenlemesi ve yüklemesi önem arz etmektedir. Çalışmalarını dergimize gönderen yazarlardan,

1. İntihal/Benzerlik Raporu
2. Telif Hakkı Anlaşması Formu
3. Ana Makale Dosyası

talep edilmektedir.


1. İntihal / Benzerlik Raporu

 • Yazarlar hazırlamış oldukları çalışmalarının iThenticate benzerlik raporunu sisteme eklemelidir. Sisteme yüklenen tam metin dosyası ile intihal raporu alınan metin dosyası birbirinin aynısı olmalıdır. Kaynakça çıkarma işlemi iThenticate üzerinden bibliyografyayı (Exclude Bibliography) çıkar seçeneği ile yapılmalıdır. Buna uymayan yazılar süreçten çıkarılır. 
 • Dergimiz yayın politikası gereği çalışmaların benzerlik oranı en fazla %15’ olmalıdır, %15’in üzerinde benzerlik oranına sahip yazılar sürece dahil edilmez.

2. Telif Hakkı Anlaşması Formu

 • Kurum ve unvan bilgileri eksiksiz olmalı ve ORCID sistemindekiler ile uyuşmalıdır.
 • Katkı beyanında her yazarın katkısı oransal olarak değil yazar bazında ne katkı verdiği şeklinde yazılmalıdır (ÖRN: Ahmet A. – Yazım, gözden geçirme, Mehmet B. – Analiz, yazım, verilerin toplanması, gibi…).

3. Ana Makale Dosyası (Örnek Makale Dosyası)


 • Editörler Kurulu, yazım kurallarına uygun hazırlanmayan ya da gerekli dil ve yazım düzeltmelerinin yapılmadığı makaleleri hakemlere göndermeden ret kararı verme hakkına sahiptir.
 • Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında ana makale dosyasında yazar/lara ait kurum, kimlik ve unvan bilgisi yer almamalıdır.
 • Ana makale dosyası Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler ile başlamalıdır. Çalışmanın İngilizce başlığı Türkçe başlığın altında yer almalıdır. İngilizce ve Türkçe özlerin altında çalışmanın içeriğini temsil eden, 3 adet Türkçe, 3 adet İngilizce anahtar kelime yer almalıdır. İlk sayfada sadece başlıklar, özetler ve anahtar kelimeler yer almalıdır. “Giriş” bölümü bir sonraki sayfadan başlamalıdır.
 • Çalışmalar 5000 - 10000 sözcük arasında olmalıdır.
 • Öz ve Abstract 130-180 kelime olacak şekilde, 12 punto Calibri yazı karakteriyle, tek satır aralığında yazılmalıdır.
 • Çalışmalar Word programına göre A4 kâğıt ölçüsünde, 12 punto, Calibri yazı karakteriyle, tek satır aralığında yazılmalıdır. Paragraf ayarları önce 0 ve sonra 6nk ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfa yapısı alt 2,5cm, üst 2,5cm, sağ ve soldan 2 cm olmalı, cilt payı bırakılmamalıdır. Kenardan uzaklık alt bilgi 1 cm, üst bilgi 0,5 cm olmalıdır. Paragraf başı ilk satır 1,5 cm olmalıdır.
 • Tüm metin iki yana yaslı olmalıdır. Tablo, şekil vb. kenar boşluklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.
 • Makalenin metin içindeki tüm başlıkları; bütün kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde, kalın (bold), 12 punto, Calibri yazı tipinde ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Tüm başlıklar (Giriş’ten başlayarak Sonuç da dahil olacak şekilde) numaralandırılmalıdır.
 • Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler ancak çalışmanın takip edilebilmesi açısından gereklilik arz ettiği durumlarda, numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Tablo ve şekil başlığı, ortalı, kalın (bold) olmalı ve rakam ile sıralanmalıdır (“Tablo 1:” veya “Şekil 5:” gibi…). Tablo ve şekil başlıkları, tablo ya da şeklin üstünde olmalıdır (Örnek: Tablo 1: 1989-2016 Kamu Yatırım Harcamaları). Tablo ve şekiller ortalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır. Tablonun altına düşülen notlar ve kaynaklar Calibri yazı tipinde 9 punto ve ortalı olarak yazılmalıdır.
 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 7. edisyonunu benimser.
 • Kullanılan tüm kaynaklar metnin sonunda ayrı bir bölüm halinde yazar soyadlarına göre alfabetik olarak numaralandırılmadan verilmelidir. Kaynakça başlığı altında verilen kaynaklar APA 7 stiline uygun olmalıdır. (Ayrıntılı kaynak gösterimi)
 • Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir.

           Creative Commons Lisansı     Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png