Açık Erişim Politikası

Yazarlar Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi’nde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf- 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) lisansı, eserin her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. Bu uygulamalar neticesinde dergimiz açık erişim ilkesini benimsemektedir.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.