Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-6161 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Zekai ÖZTÜRK |


Yazıların aşağıda belirtilen yazım ilkelerine uygun olması gerekmektedir. Uygun olmayan
makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-USAYSAD yılda 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimize makale gönderme, hakem süreci ve makale düzeltme süreci, derginin ‘makale takip’ sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

1-Makale aşağıdaki yayım ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
2-Makale telif hakları devir sözleşmesi formu yazar tarafından imzalanarak elektronik ortamda makale ile birlikte gönderilecektir. Birden fazla yazar olan makalelerde bir yazarın imzası yeterli olacaktır.
3- Makaleler değerlendirildikten sonra hakem heyeti tarafından uygun görülenler yayımlanacaktır.
4-İntihal raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5- Etik Kurul Onay Belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
6-Daha önce başka bir dergide yayımlanmış veya yayımlanma sürecinde olan makaleler değerlendirmeye alınmaz.
7- Doktora veya yüksek lisans tezlerinden türetilen makalelerin dipnot olarak belirtilmesi gerekmektedir.
8-Yazarların makalelerini makale şablonuna göre düzenlemesi hakemlerin ve editörlerin işini kolaylaştıracak ve süreci kısaltacaktır.
9- Editör ve yardımcılarına olan sorularınız için usaysad@gmail.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi

e-ISSN 2149-6161 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Zekai ÖZTÜRK |
Kapak Resmi


Yazıların aşağıda belirtilen yazım ilkelerine uygun olması gerekmektedir. Uygun olmayan
makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-USAYSAD yılda 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimize makale gönderme, hakem süreci ve makale düzeltme süreci, derginin ‘makale takip’ sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

1-Makale aşağıdaki yayım ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
2-Makale telif hakları devir sözleşmesi formu yazar tarafından imzalanarak elektronik ortamda makale ile birlikte gönderilecektir. Birden fazla yazar olan makalelerde bir yazarın imzası yeterli olacaktır.
3- Makaleler değerlendirildikten sonra hakem heyeti tarafından uygun görülenler yayımlanacaktır.
4-İntihal raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5- Etik Kurul Onay Belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
6-Daha önce başka bir dergide yayımlanmış veya yayımlanma sürecinde olan makaleler değerlendirmeye alınmaz.
7- Doktora veya yüksek lisans tezlerinden türetilen makalelerin dipnot olarak belirtilmesi gerekmektedir.
8-Yazarların makalelerini makale şablonuna göre düzenlemesi hakemlerin ve editörlerin işini kolaylaştıracak ve süreci kısaltacaktır.
9- Editör ve yardımcılarına olan sorularınız için usaysad@gmail.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Cilt 7 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ A1 DAL HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1 - 18
  Gülay EKİNCİ, İhsan BAKIR
 2. HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMU VE ÖNEMİ
  Sayfalar 19 - 31
  Mümtaz KORKUTAN, Mehmet KURT
 3. YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 32 - 46
  Hamdi ÖZTÜRK, Füsun ACAR
 4. SAĞLIK HARCAMALARI VE İLAÇ HARCAMALARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA
  Sayfalar 47 - 56
  Nermin BÖLÜKBAŞI, Hayriye IŞIK, Sait SÖYLER
 5. SAĞLIKLI YAŞAM ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
  Sayfalar 57 - 74
  Rukiye YORULMAZ, Ramazan ERDEM
 6. SAĞLIK HİZMETLERİ VE RUHSAL HASTALIKLARDA HİZMET MODELLERİ: BİR UYGULAMA
  Sayfalar 75 - 90
  Elçin GÜVEN
 7. HASTANEDE YATAN HASTALARIN ALGILADIĞI HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 91 - 106
  Ahmet Y. YEŞİLDAĞ, Hatice ULUSOY
 8. ACİL SERVİSTEN MEMNUNİYET: YOZGAT İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 107 - 116
  Fatih ŞANTAŞ, Gülcan ŞANTAŞ, Fatih ÇİÇEK
 9. ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ DİLE GETİRME DAVRANIŞI ARACILIĞIYLA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 117 - 129
  Berat ÜNÜVAR, Özgür DEMİRTAŞ
 10. EDUCATIONAL PROFILE OF SCHOOL OF HEALTH AND FACULTY OF HEALTH SCIENCES ADMINISTRATORS IN TURKEY
  Sayfalar 130 - 141
  Nihal ALOĞLU
 11. ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 142 - 155
  Derya ŞAHİN, Süreyya YILMAZ
 12. ÇALIŞMA SERMAYESİ VE KARLILIK İLİŞKİSİ: KAMU HASTANE İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 156 - 166
  Semih ISLICIK, Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
 13. HASTANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ KONUSUNDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ KULLANILARAK YAPILAN ULUSAL ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 167 - 180
  Haydar HOŞGÖR
 14. SAĞLIK PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN COVID-19’A DAİR BİLGİ, ÖNLEMLERE UYUM VE RİSK ALGISI DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 181 - 192
  Haydar HOŞGÖR, Zeynep AKÖZLÜ
 15. MARKA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAZILAN ULUSAL LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Sayfalar 193 - 207
  Mehmet BAŞ, Güliz AKSOY
 16. WOMEN'S HEALTH ON THE ASPECT OF GENDER INEQUALITY IN TURKEY
  Sayfalar 208 - 219
  Aşkın KARADUMAN
 17. A RESEARCH ON DETERMINATION OF MID-LEVEL HOSPITAL MANAGERS' COMPETENCE TYPES BY AHP METHOD
  Sayfalar 220 - 234
  Vahit YİĞİT, Seyhan ÖZDEMİR
 18. SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİ: KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 235 - 244
  Şirin ÖZKAN, Ramazan ÇATAR, Hayrettin GÖÇMEN, Nilay GEMLİK
 19. SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 245 - 260
  Abdullah ERTEM, Alper GÜZEL