e-ISSN: 2149-6161
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Zekai ÖZTÜRK
Kapak Resmi
       

Yazıların aşağıda belirtilen yazım ilkelerine uygun olması gerekmektedir. Uygun olmayan
makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-USAYSAD yılda 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimize makale gönderme, hakem süreci ve makale düzeltme süreci, derginin ‘makale takip’ sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

1-Makale aşağıdaki yayım ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
2-Makale telif hakları devir sözleşmesi formu yazar tarafından imzalanarak elektronik ortamda makale ile birlikte gönderilecektir. Birden fazla yazar olan makalelerde bir yazarın imzası yeterli olacaktır.
3-Makaleler değerlendirildikten sonra hakem heyeti tarafından uygun görülenler yayımlanacaktır.
4-İntihal raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5-Etik Kurul Onay Belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
6-Daha önce başka bir dergide yayımlanmış veya yayımlanma sürecinde olan makaleler değerlendirmeye alınmaz.
7- Doktora veya yüksek lisans tezlerinden türetilen makalelerin dipnot olarak belirtilmesi gerekmektedir.
8-Yazarların makalelerini makale şablonuna göre düzenlemesi hakemlerin ve editörlerin işini kolaylaştıracak ve süreci kısaltacaktır.
9-Editör ve yardımcılarına olan sorularınız için usaysad@gmail.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Derleme

8. KALİTE KONTROL ÇEMBERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYGULAMALARI