Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-6161 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Zekai ÖZTÜRK |


-USAYSAD yılda 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimize makale gönderme, hakem süreci ve makale düzeltme süreci, derginin ‘makale takip’ sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi

e-ISSN 2149-6161 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Zekai ÖZTÜRK |
Kapak Resmi


-USAYSAD yılda 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimize makale gönderme, hakem süreci ve makale düzeltme süreci, derginin ‘makale takip’ sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
6. CİLT 2. SAYI Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - 29 Ağu 2020
 1. PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖZEL, KAMU VE VAKIF HASTANESİ KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 155 - 173
  Merve AKBAŞ , Nilay GEMLİK
 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİ, SANAL KAYTARMA VE İŞ PERFORMANSININ TANIMLAYICI ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 174 - 198
  Aslı EKİN , Yıldırım Beyazıt GÜLHAN
 3. ÖZ BENLİĞİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DERMOKOZMETİK ÜRÜN PAZARI İÇİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 199 - 216
  Sezer KORKMAZ , Ece DOĞUÇ
 4. SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 217 - 230
  Mehmet YORULMAZ , Sait SÖYLER
 5. OFTALMOLOJİDE, PREMATÜRE RETİNOPATİSİ OLAN BEBEKLERDE DEĞER TEMELLİ SAĞLIK HİZMETİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 231 - 240
  E. Fatma SEYFİOĞLU
 6. SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM YETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 241 - 250
  Fatih ŞANTAŞ , Rukiye TEKİN NUMANOĞLU
 7. SAĞLIK SİSTEMLERİNE GÜVENSİZLİK: BİR GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 251 - 259
  Müjdat YEŞİLDAL , Mehmet Akif ERİŞEN , Ramazan KIRAÇ
 8. YAŞLI BİREYLERİN EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLARINA İLİŞKİN POLİTİKALAR BELİRLEME
  Sayfalar 260 - 274
  Gamze ARIKAN
 9. MAKİNE ÖĞRENMESİ TEKNİKLERİYLE HASTALIK SINIFLANDIRMASI: RANDOM FOREST, K-NEAREST NEIGHBOUR VE ADABOOST ALGORİTMALARI UYGULAMASI
  Sayfalar 275 - 286
  Ülkü VERANYURT , Ahmet Fatih DEVECİ , M. Fevzi ESEN , Ozan VERANYURT
 10. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RİSK YÖNETİMİ ALGISI: HASTANELERDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 287 - 302
  Aygül YANIK , Nilgün KURUL
 11. TÜRKİYE VE İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMLERİ: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 303 - 316
  Eren AKMAN , Mehveş TARIM
 12. SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARIN TERCİH SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KARAMAN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 317 - 327
  Berat ÜNÜVAR , Füsun ACAR
 13. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 328 - 349
  Zekai ÖZTÜRK , Gülşen ÇELİK , Ezgi ÖRS
 14. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRGÜTSEL YAPISINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER: 181, 663 VE 694 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER EKSENİNDE YAŞANAN BU DEĞİŞİMLERİN İRDELENMESİ
  Sayfalar 350 - 365
  İ̇zzet AYDEMİR
 15. HASTANELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖRGÜTSEL POLİTİKA ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 366 - 385
  Güler ARI SAĞLAM, İ̇lkyaz ÖZENCİ
 16. BİREYLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 386 - 394
  Dilek USLU , Gülcan ŞEREMET