Başeditör
Ad: Zekai ÖZTÜRK
E-posta: 2014ozturk@gmail.com
Teknik İletişim
Ad: Ömer Faruk AVER
E-posta: farukaver@hotmail.com
Adres:

Prof.Dr. Zekai ÖZTÜRK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Beşevler/Ankara